Video Ders 2022

2022 COĞRAFYA & GENEL TARİH & İNKILAP TARİHİ & VATANDAŞLIK (Süper Paket)

2022 Türkiyenin Coğrafi Konumu
Sıra

Adı

Süre
1

Irakla Olan Sınır Kapıları

00:00:57
2

Gürcistanla Olan Sınır Kapıları

00:01:12
3

Suriye İle Olan Sınır Kapıları

00:05:46
4

Yunanistan İle Olan Sınır Kapıları

00:01:17
5

İran İle Olan Sınır Kapıları

00:00:58
6

Bulgaristan İle Olan Sınır Kapıları

00:01:05
7

Ermenistan Ve Azerbaycan İle Olan Sınır Kapıları

00:01:24
8

Türkiyede Gece Gündüz Süresinin Değişimi

00:01:48
9

Türkiye Sınır Kapıları Özellikleri

00:01:52
2022 Türkiyede Yerşekilleri ve Jeolojik Süreçler
Sıra

Adı

Süre
1

Birinci Jeolojik Zaman

00:01:42
2

İkinci Jeolojik Zaman

00:00:56
3

Üçüncü Jeolojik Zaman

00:03:02
4

Dördüncü Jeolojik Zaman

00:02:26
5

Masif Araziler

00:03:50
6

Orta Toros Dağları

00:02:18
7

Batı Karadeniz Dağları

00:02:16
8

Doğu Karadeniz Dağları

00:02:17
9

Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Dağları

00:02:47
10

Türkiyede Kırık Dağlar

00:02:31
11

Marmara Bölgesi Dağları (Yeni)

00:01:53
12

İç Anadolu Volkanik Dağları

00:00:50
13

Türkiyede Deprem Riskinin Az Olduğu Alanlar

00:01:40
14

Anadoluyu Sıkıştıran Levhalar

00:00:55
15

Karstik Ovalar

00:02:24
16

Volkanik Ovalar

00:02:06
17

Ege Denizindeki Delta Ovaları

00:02:19
18

Dağ Eteği Ovaları

00:01:15
19

Marmara Bölgesi Platoları

00:00:34
20

İç Anadolu Platoları

00:02:04
21

Akdeniz Bölgesi Platoları

00:00:53
22

Akdeniz Egzersiz

00:00:41
23

Türkiyede Toprak Tipleri

00:04:44
24

Heyelan-Set Göller

00:03:00
25

Kıyı-Set Göller

00:01:52
26

Volkanik Set Göller

00:02:49
27

Alüviyal-Set Göller

00:01:47
28

Karstik Göller

00:02:02
29

Buzul Gölleri

00:03:22
30

Tektonik Göller

00:02:14
31

Enerji Elde Edilen Göller

00:00:57
32

Kapalı Havza Gölleri

00:02:01
33

Fırat Nehri Üzerindeki Barajlar

00:02:34
34

Dicle Nehri Üzerindeki Barajlar

00:01:17
35

Kızılırmak Nehri Üzerindeki Barajlar

00:01:32
36

Yeşilırmak Nehri Üzerindeki Barajlar

00:01:01
37

Sakarya Nehri Üzerindeki Barajlar

00:01:00
38

Çoruh Nehri Üzerindeki Barajlar

00:01:11
39

Büyük Menderes Nehri Üzerindeki Barajlar

00:00:39
40

Manavgat Nehri Üzerindeki Barajlar

00:01:29
41

Ceyhan Nehri Üzerindeki Barajlar

00:01:43
42

Seyhan Nehri Üzerindeki Barajlar

00:01:05
43

Türkiyede Kıyı Tipleri

00:03:08
44

Ege Bölgesindeki Körfezler

00:03:02
45

Marmara Bölgesi Körfezleri

00:01:49
46

Türkiye Akarsularının Özellikleri

00:02:54
47

Karadenize Dökülen Akarsular

00:02:54
48

Marmaraya Dökülen Akarsular

00:01:37
49

Ege Denizine Dökülen Akarsular

00:02:11
50

Akdenize Dökülen Akarsular

00:02:42
51

Basra Körfezine Dökülen Akarsular

00:02:12
52

Hazar Gölüne Dökülen Akarsular

00:02:02
2022 Türkiye İklimi
Sıra

Adı

Süre
1

Türkiyede Az Yağış Alan Yerler

00:02:43
2

Maki Türleri

00:02:44
3

Akdeniz Bölgesi Ormanları

00:01:48
4

Geniş Yapraklı Ağaçlar

00:01:33
5

Step Türleri

00:03:53
6

Konveksiyonel Yağış Alan Yerler

00:01:25
2022 Türkiyede Nüfus ve Yerleşme
Sıra

Adı

Süre
1

Türkiyede Nüfusun Seyrek Olduğu Yerler

00:07:48
2

Köy Altı Yerleşmeleri

00:01:57
3

Bölgelere Göre Köyaltı Yerleşmeleri

00:04:35
4

Doğu Ve Güneydoğu Köyaltı Yerleşmeleri

00:01:18
5

Devamlı Köyaltı Yerleşmeleri

00:01:20
2022 Türkiyede Tarım ve Hayvancılık
Sıra

Adı

Süre
1

Akdeniz Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:00:44
2

Ege Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:02:30
3

Karadeniz Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:01:16
4

İç Anadolu Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:02:29
5

Marmara Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:02:10
6

Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:02:17
7

Devlet Kontrolünde Olan Tarım Ürünleri

00:02:55
8

Tarım Ürünleri Konuşuyor

00:07:52
9

Türkiyede Hayvancılık

00:04:48
10

Türkiyede Arıcılık

00:01:41
11

Türkiyede İpekböcekçiliği

00:02:13
2022 Türkiyede Madencilik ve Enerji
Sıra

Adı

Süre
1

Bor Madeni

00:01:54
2

Civa

00:01:18
3

Kurşun Çinko

00:01:08
4

Demir

00:01:57
5

Feldspat Madeni

00:01:47
6

Kükürt

00:00:47
7

Perlit Madeni

00:01:52
8

Volfram (tungsten)

00:01:19
9

Manyezit

00:02:04
10

Zımpara Taşı

00:01:25
11

Bakır

00:01:59
12

Barit Yatakları

00:01:52
13

Petrol

00:01:51
14

Doğalgaz Yatakları

00:03:13
15

Uranyum

00:01:27
16

Fosfat

00:00:49
17

Manganez

00:02:35
18

Asbest

00:02:19
19

Boksit (alüminyum) Madeni

00:02:40
20

Krom Madeni

00:01:42
21

Trona

00:01:12
22

Taş Kömürü

00:01:02
23

Doğalgaz Santralleri

00:01:59
24

Linyitle Çalışan Termik Santraller

00:02:22
25

Petrol Rafinerileri

00:01:41
26

Rüzgar Santralleri

00:01:19
27

Jeotermal Santraller

00:01:58
28

Güneş Enerji Santralleri

00:01:19
29

Tükenebilir Enerji Kaynakları

00:01:13
30

Tükenmez Enerji Kaynakları

00:00:57
2022 Türkiyede Sanayi
Sıra

Adı

Süre
1

Türkiyede Uçak Sanayi

00:01:32
2

Türkiyede Kağıt Sanayi

00:01:55
3

Türkiyede Lokomotif Sanayi

00:02:39
4

Türkiyede Cam Fabrikaları

00:03:00
5

Türkiyedeki Sigara Fabrikaları

00:01:13
2022 Türkiyede Ulaşım ve Ticaret
Sıra

Adı

Süre
1

Doğal Geçitler

00:04:15
2

Hızlı Tren Hattı Güzergahları

00:01:34
3

Türkiyenin İhraç Ürünleri

00:02:10
4

Türkiyenin İthal Ürünleri

00:04:18
2022 Güncel
Sıra

Adı

Süre
1

Dünyanın Yedi Harikası

00:02:25
2

Dünyanın İkinci Yedi Harikası

00:03:12
3

Dünyada Küresel Örgütler

00:02:46
4

Dünya Üzerinde Bölgesel Örgütler

00:00:50
5

Dünya Üzerinde Ekonomik Örgütler

00:01:39
2022 Tarih Bilimine Giriş
Sıra

Adı

Süre
1

Tarih Biliminin Öğeleri

00:09:24
2

Tarih Biliminin Yöntemi

00:04:45
3

Tarihe Yardımcı Bilimler

00:08:55
2022 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
Sıra

Adı

Süre
1

Türk Adının Anlamı

00:04:11
2

Orta Asyadaki Kültür Merkezleri

00:06:44
3

Oğuzlar-Peçenekler-Macarlar-Bulgarlar

00:03:46
4

Uygurlar

00:05:23
5

Asya Hunları

00:05:50
6

Asyada Kurulan Türk Devletleri

00:02:36
7

Avarlar-kırgızlar-hazarlar-türgişler

00:08:02
8

Avrupa Hunları

00:04:53
9

Destanlar

00:05:26
10

Birinci Köktürkler

00:06:04
11

İkinci Köktürkler

00:06:00
12

İlk Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet 1

00:14:29
13

İlk Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet 2

00:17:03
14

İskitler Sakalar

00:06:53
15

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Hükümdarlık Sembolleri

00:05:55
16

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kurultay

00:06:20
17

Avrupada Hüküm Süren İlk Türk Devlet Ve Toplulukları

00:06:17
18

Soru Çözümleri 1

00:22:57
19

Hazarlar

00:02:31
20

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Budun Ve Otacı

00:02:41
2022 İlk Türk İslam Devletleri
Sıra

Adı

Süre
1

İlk Türk İslam Devletlerinde Divan

00:06:25
2

Karahanlılar

00:07:20
3

Karluklar

00:02:21
4

Önemli Kentler(Ötüken-Buhara-Kaşgar-Semerkant)

00:04:01
5

Mısırda Kurulan İlk Türk İslam Devletleri

00:12:28
6

Türk İslam Devletlerinde Saray Ve Devlet Görevlileri

00:09:26
7

Akkoyunlular- Timur İmparatorluğu

00:05:46
8

Avrupayı Etkileyen Türk Ve Müslüman Kökenli Bilim Adamları

00:02:30
9

Babürler

00:02:42
10

Büyük Selçuklu Devleti

00:08:55
11

Gazneliler

00:05:04
12

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri

00:13:25
13

Kösedağ Savaşından Sonra Anadoluda Kurulan Türk Devletleri

00:16:03
14

Anadolu Selçuklu Devleti

00:08:04
15

Soru Çözümleri 2

00:31:10
2022 Osmanlı Kuruluş ve Yükselme Dönemi
Sıra

Adı

Süre
1

Osman Bey Dönemi

00:03:34
2

Orhan Bey

00:08:42
3

Birinci Murat

00:07:14
4

Yıldırım Beyazıt

00:06:08
5

Çelebi Mehmet

00:03:19
6

İkinci Murat Dönemi

00:06:32
7

Fatih Sultan Mehmet

00:10:08
8

İkinci Beyazıt

00:03:13
9

Yavuz Sultan Selim

00:09:55
10

Kanuni Sultan Süleyman

00:10:05
2022 Osmanlı Duraklama, Gerileme ve Dağılma Dönemi
Sıra

Adı

Süre
1

Sokullu Mehmet Paşa

00:05:16
2

Osmanlıda Duraklamanın Nedenleri

00:12:25
3

17 YY Islahatçıları

00:04:45
4

17 YY Islahatları

00:04:29
5

Genç Osman (İkinci Osman) Süper Osman

00:04:15
6

Vakay-ı Vakvakiye

00:02:12
7

Üçüncü Ahmet

00:10:21
8

Üçüncü Selim

00:07:41
9

Üçüncü Mustafa

00:03:01
10

18 YY Islahatlarının Genel Özellikleri

00:02:20
11

1. Mahmut Dönemi

00:03:46
12

2. Mahmut

00:14:06
13

Abdülmecit Dönemi

00:10:41
14

Sultan Abdülaziz

00:10:20
15

İkinci Abdulhamit Dönemi

00:10:29
16

Antlaşmalar (KARLOFÇA-PASAROFÇA-BELGRAD-KÜÇÜK KAYNARCA- YAŞ- EL ARİŞ-BALTA LİMANI-BUCAŞ)

00:22:56
2022 Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet
Sıra

Adı

Süre
1

Divan-ı Hümayun Üyeleri

00:10:37
2

Osmanlıda Veraset Sistemi

00:04:51
3

Osmanlıda Devlet Yönetimi

00:04:11
4

Osmanlıda Miri Toprak

00:07:17
5

Osmanlıda Vergiler 1

00:05:34
6

Osmanlıda Vergiler 2

00:05:31
7

Osmanlıda Vergiler 3

00:03:45
8

Osmanlıda Ordu ( Kapıkulu Piyadeleri, Kapıkulu Süvarileri, Eyalet Askerleri)

00:12:32
9

Osmanlıda Padişah Alametleri

00:05:58
10

Osmanlıda Padişah Ünvanları

00:02:46
11

Osmanlıda Padişahın Yetkileri

00:05:27
12

Seyfiye- Kalemiye- İlmiye

00:12:48
13

Osmanlıda Eyalet Sistemi

00:04:05
14

Osmanlıda Eğitim

00:15:26
15

Minyatür

00:05:01
16

Çelebiler

00:04:54
17

İstanbulun Yöneticileri

00:02:25
18

Osmanlıda Saraylar

00:10:10
19

Osmanlıda Bankalar

00:07:02
20

Osmanlıda Kurumlar( Darül Aceze, Darül Elhan, Darül Bedayi, Darül Eytam, Darüş Şafaka)

00:05:11
21

Mimarlar

00:08:07
22

İlk Kadınlar

00:04:16
23

Osman Hamdi Bey

00:02:28
24

Osmanlı Kültür Medeniyeti ( Önemli Bilim İnsanları)

00:08:36
25

Osmanlıda Taşra Yönetimi

00:04:44
26

Soru Çözümleri 3

00:20:38
27

Soru Çözümleri 4

00:20:11
28

İlk Türk İslam Devletleri Türk-islam Bilim İnsanları

00:16:05
29

Türklerin Kullandıkları Takvimler (Yeni)

00:03:52
2022 Güncel
Sıra

Adı

Süre
1

Paraların Arkasındaki Şahsiyetler

00:06:03
2

Dünya Üzerindeki Bölgesel Örgütler

00:00:50
3

Dünya Üzerindeki Ekonomik Örgütler

00:01:39
4

Dünyada Küresel Örgütler

00:02:46
5

Dünyanın Yedi Harikası

00:02:35
6

Dünyanın İkinci Yedi Harikası

00:03:12
2022 İNKILAP TARİHİ
Sıra

Adı

Süre
1

Osmanlıcılık

00:03:21
2

İslamcılık

00:03:57
3

Türkçülük ( Turancılık)

00:03:03
4

Adem-i Merkeziyetçilik Batıcılık

00:03:22
5

İttihat Ve Terakki Partisi

00:03:56
6

31 Mart Olayı

00:03:30
7

Trablusgarp Savaşı

00:07:57
8

Uşi Antlaşması

00:04:42
9

Birinci Balkan Savaşı

00:07:01
10

İkinci Balkan Savaşı

00:03:11
11

Birinci Dünya Savaşına Girme Nedenleri

00:08:05
12

Birinci Dünya Savaşında Osmanlının Savaştığı Cepheler

00:05:59
13

Kafkas Cephesi

00:03:53
14

Çanakkale Savaşı

00:07:58
15

Atatürkün Çanakkalede Savaştığı Cepheler

00:03:58
16

Irak, Musul, Suriye Ve Filistin Cepheleri

00:04:08
17

Birinci Dünya Savaşını Bitiren Antlaşmalar

00:05:19
18

Birinci Dünya Savaşında Gizli Antlaşmalar

00:10:14
19

Mondros Ateşkes Antlaşması

00:07:53
20

Wilson Prensipleri

00:04:14
21

Paris Barış Konferansı

00:03:57
22

Milli Mücadeleyi Destekleyen Gazeteler

00:05:15
23

Yararlı Cemiyetler

00:07:23
24

Mustafa Kemalin Kurduğu Gazeteler

00:03:04
25

Zararlı Cemiyetler

00:07:08
26

Cemiyetler

00:03:46
27

Birinci Dünya Savaşının Sonuçları

00:07:06
28

Osmanlı Devletinin, Fiilen, Hukuken, Resmen Sona Ermesi

00:03:01
29

Türkiye Cumhuriyetinin Tanınması

00:05:35
30

Raporlar

00:06:51
31

Havza Genelgesi

00:06:02
32

Amasya Genelgesi

00:08:22
33

Erzurum Kongresi

00:11:04
34

Sivas Kongresi

00:08:23
35

Amasya Görüşmeleri

00:04:38
36

Temsil Heyetinin Ankaraya Gelmesi

00:03:12
37

Son Mebusan Meclisi

00:04:31
38

Misakı Millide Geçen Konular

00:07:02
39

Birinci TBMMnin Özellikleri

00:05:10
40

İstanbul Hükümetinin Doğrudan Çıkardığı Ayaklanmalar Ve Kuvayı Milliyeci Olup Da Sonradan Ayaklananlar

00:03:38
41

Birinci TBMMnin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler

00:04:10
42

Birinci TBMMde Yer Alan Gruplar

00:05:41
43

TBMMnin Çıkarmış Olduğu Kanunlar

00:05:20
44

İstanbul Hükümetinin Ve İtilaf Devletlerinin TBMMye Karşı Çıkardığı Ayaklanmalar

00:06:35
45

Sevr Barış Antlaşması

00:03:37
46

Kurtuluş Savaşına Karşı Çıkan Gazeteler

00:03:44
47

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Süreci Kronolojik Sıralaması

00:06:56
48

Doğu Cephesi

00:09:07
49

Güney Cephesi

00:05:55
50

TBMMyi Tanıyan İlk Devletler

00:03:17
51

Gediz Muharebesi Ve Düzenli Orduya Geçiş

00:03:56
52

Birinci İnönü Savaşı

00:06:51
53

İstiklal Marşı

00:06:23
54

Londra Konferansı

00:03:25
55

Londra Antlaşması

00:06:46
56

Moskova Antlaşması

00:07:31
57

İkinci İnönü Zaferi

00:03:49
58

Kütahya Eskişehir Savaşları

00:08:06
59

Sakarya Meydan Muharebesi

00:10:01
60

Büyük Taarruz

00:07:02
61

Mudanya Ateşkes Antlaşması

00:03:31
62

Lozan Barış Antlaşması

00:10:06
63

İstiklal Mahkemelerinin Kurulduğu Olaylar

00:03:38
64

Saltanatın Kaldırılması

00:03:47
65

İkinci TBMMnin Açılması

00:03:11
66

Cumhuriyetin İlanı

00:03:55
67

Halifeliğin Kaldırılması

00:03:16
68

Halifeliğin Kaldırıldığı Gün Yapılan Diğer İnkılaplar

00:04:36
69

Çok Partili Hayat

00:06:28
70

Şeyh Sait İsyanı

00:06:24
71

Türk Kadınına Siyasi Hakların Verilmesi

00:01:59
72

Medeni Kanun

00:06:39
73

Eğitim Alanındaki İnkılaplar

00:03:53
74

Toplumsal Alandaki İnkılaplar

00:03:08
75

1921, 1924, 1961, 1982 Anayasaları Ve Özellikleri

00:08:34
76

Olaylar

00:07:24
77

Laiklik

00:04:43
78

Milliyetçilik

00:04:36
79

İnkılapçılık

00:03:20
80

Halkçılık

00:02:22
81

Cumhuriyetçilik

00:02:36
82

Devletçilik

00:03:43
83

Mustafa Kemalin Okuduğu Okullar

00:04:38
84

Nutuk

00:03:41
85

Atatürkün Manevi Evlatları

00:04:54
86

Atatürkün Etkilendiği Fikir Adamları

00:05:44
87

Atatürkü Etkileyen 4 Şehir

00:03:59
88

Atatürkün Vefatı

00:02:55
89

Basmacı Hareketi

00:04:42
90

Köy Enstitüleri

00:04:12
91

Meiji Restorasyonu

00:02:19
92

Kıbrıs Barış Harekatı

00:07:20
93

Dörtlü Takrir

00:02:46
94

İlk Hükumetin İcra Vekilleri

00:06:42
95

İkinci Dünya Savaşına Katılan Ülkeler

00:04:39
96

İkinci Dünya Savaşında Almanya

00:05:33
97

İkinci Dünya Savaşında Japonya

00:03:09
98

İkinci Dünya Savaşında İtalya

00:04:06
99

İkinci Dünya Savaşında Türkiye

00:05:21
100

İkinci Dünya Savaşında Cepheler

00:08:00
101

İkinci Dünya Savaşının Sonuçları

00:05:55
102

İkinci Dünya Savaşı Sırasındaki Konferanslar

00:12:50
2022 Hukukun Temel Kavramları
Sıra

Adı

Süre
1

Sosyal Düzen Kuralları

00:05:05
2

Hukuk Kurallarının Özellikleri

00:03:14
3

Hukuk Kurallarının Yaptırımları

00:07:23
4

Hükümsüzlük

00:06:37
5

Memurlara Uygulanan Disiplin Cezaları

00:06:01
6

Hukuk Kurallarının Farklı Anlamları

00:04:51
7

Hukukun Kaynakları

00:06:40
8

Normlar Hiyerarşisi

00:09:00
9

Boşluk Türleri

00:03:36
10

Hukukun Dalları

00:06:21
11

Suçun Unsurları

00:04:08
12

Taksir Şekilleri

00:02:09
13

Ceza Hukukuna Hakim Olan İlkeler

00:09:41
14

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Veya Azaltan Nedenler

00:03:14
15

Vergi Hukukunda Yer Alan Vergi Türleri

00:03:28
16

Gerçek Kişilikte Ehliyet

00:05:09
17

Fiili Ehliyetin Şartları

00:05:36
18

Yargısal Erginlik

00:04:47
19

Ayırt Etme Gücünü Ortadan Kaldıran Haller

00:01:58
20

Kısıtlılık Sebepleri

00:03:23
21

Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişilerin Sınıflandırılması

00:04:25
22

Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi

00:06:13
23

Gaiplik

00:04:28
24

Mahiyetine Göre Haklar

00:05:13
25

Meşru Müdafa Ve Zaruret Hali

00:04:42
26

Borç İlişkisinin Unsurları

00:02:31
27

Borcu Doğuran Unsurlar

00:03:30
28

Borcu Sona Erdiren Haller

00:04:44
29

Türk Vatandaşlığı

00:05:54
30

Yabancıların Hukuku

00:04:31
31

Adli Para Cezası

00:02:43
32

Hapis Cezaları

00:04:11
33

Ayni Hak, Muris, Tereke

00:03:22
34

Türk Ticaret Kanununda Şirketler

00:03:31
35

Özel Hukuk Tüzel Kişilikleri

00:05:36
36

Ölüm Karinesi

00:02:57
37

Cezai Ehliyeti Etkileyen Durumlar

00:03:08
38

Vergi Hukukuna Hakim Olan İlkeler

00:02:20
2022 Anayasa Hukuku
Sıra

Adı

Süre
1

Egemenliğin Kaynağına Göre Devlet Modelleri

00:09:20
2

Hukuki Yapılarına Göre Devlet Modelleri

00:04:01
3

Devletin Unsurları

00:01:26
4

Demokrasinin Özellikleri

00:02:08
5

Demokrasinin Araçları

00:03:57
6

Anayasa Türleri

00:02:23
7

Kanun-i Esasi

00:07:21
8

1921 Anayasası

00:02:19
9

1924 Anayasası Ve Yapılan Değişiklikler

00:06:23
10

1961 Anayasası

00:02:13
11

1982 Anayasasının Temel İlkeleri

00:04:22
12

Cumhuriyetin Temel Nitelikleri

00:04:03
13

Seçim İlkeleri

00:05:33
14

Kimler Siyasi Parti Üyesi Olamaz

00:03:53
15

Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar

00:05:50
16

Kimler Oy Kullanamaz

00:03:15
17

Yüksek Seçim Kurulu

00:06:59
18

Laik Devlet İlkesi

00:03:51
19

Sosyal Devletin Amaçları

00:04:06
20

Sosyal Devletin Araçları

00:05:13
21

Kanuni Hakim Güvencesi Ve Eşitlik İlkesi

00:01:58
22

İstisna

00:05:21
23

Temel Hakların Düzenlenmesi Ve Sınırlandırılması

00:04:01
24

Sert Anayasanın Özellikleri

00:02:59
2022 1982 Anayasasında Yasama
Sıra

Adı

Süre
1

Milletvekili Seçilebilmek İçin Gerekli Şartlar

00:04:43
2

Görevinden Çekilmeden Milletvekili Olamayacak Görevliler

00:05:09
3

Yasama Sorumluluğu

00:02:18
4

Yasama Dokunulmazlığı

00:05:40
5

Milletvekili Sıfatının Sona Ermesi

00:05:44
6

TBMM Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

00:04:36
7

Seçimlerin Yenilenmesi

00:04:18
8

Ara Seçim Ve Seçimlerin Geriye Bırakılması

00:06:22
9

TBMM İç Yapısı

00:04:49
10

TBMM İç Tüzüğü

00:04:09
11

TBMM Başkanlık Divanının Yapısı

00:04:04
12

Meclis Başkanı Seçimi

00:04:04
13

TBMMnin Çalışma Düzeni

00:05:57
14

TBMMnin Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı

00:03:41
15

Tbmmnin Görevleri

00:07:05
16

Kanun Yapmak

00:03:13
17

Anayasa Değiştirmek

00:08:35
18

Bütçe Kanunu

00:02:41
19

Savaş İlanı Ve TSKnın Kullanılmasına Karar Vermek

00:05:55
20

Anayasal Denetime Tabi Olan Parlamento Kararları

00:02:16
21

Siyasi Parti Ve Siyasi Parti Grubu

00:01:22
2022 1982 Anayasasında Yürütme
Sıra

Adı

Süre
1

Cumhurbaşkanlığına Aday Olmak İçin Aranan Şartlar

00:03:05
2

TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

00:04:36
3

Cumhurbaşkanının Görevleri

00:02:37
4

Cumhurbaşkanının Yasama İle İlgili Görevleri

00:03:54
5

Cumhurbaşkanını Yürütme İle İlgili Görevleri

00:07:07
6

Cumhurbaşkanını Yargı İle İlgili Görevleri

00:02:23
7

Cumhurbaşkanlığına Vekalet

00:03:22
8

Cumhurbaşkanı Kararnamesi

00:03:36
9

Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu

00:03:45
10

Cumhurbaşkanlığı Koltuğunun Boşalması

00:04:24
11

Olağanüstü Hal Yönetim Usülleri

00:04:42
12

Başkomutanlık Ve Genel Kurmay Başkanlığı

00:03:03
13

Milli Güvenlik Kurulu

00:05:03
14

Devlet Denetleme Kurulu

00:03:42
2022 1982 Anayasasında Yargı
Sıra

Adı

Süre
1

Yüksek Mahkemeler

00:04:29
2

Anayasa Mahkemesi Üye Seçimi

00:04:25
3

Anayasa Mahkemesinin Görevleri

00:06:38
4

Anayasa Mahkemesi Tarafından Denetlenmeyen İşler

00:02:39
5

Yargıtay

00:06:17
6

Danıştay

00:03:42
7

Hakimler Ve Savcılar Kurulu

00:05:17
2022 İdare Hukuku
Sıra

Adı

Süre
1

Türkiye Cumhuriyeti İdaresinin Görevleri

00:03:10
2

Genel İdari Kolluk Makamları

00:03:38
3

Kamu Düzeni Öğeleri

00:03:23
4

Kamu Hizmetinin Temel Özellikleri

00:04:42
5

Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilat Yapısı

00:04:31
6

İl Genel İdaresi Ve İlçe İdaresi

00:05:03
7

Belediye İdaresi

00:05:27
8

Köy İdaresi

00:05:50
9

İdarenin Mal Edinme Yöntemleri

00:04:40
10

Memur Olma Şartları

00:05:03
11

Memurların Yükümlülükleri

00:04:58
12

Memurlara Uygulanan Yasaklar

00:04:23
13

Memurlara Tanınan Mesleki Haklar Ve Ayrıcalıklar

00:04:36
14

Memurlara Tanınan Mali Haklar

00:03:39
15

Memurlara Uygulanan Disiplin Cezaları

00:06:01
16

Memurluğu Sona Erdiren Durumlar

00:03:38
17

Kanun Resitali

00:04:38
2022 Güncel
Sıra

Adı

Süre
1

Türkiyenin Üyesi Olduğu Örgütler

00:04:54
2

Türkiyenin Üye Olmadığı Örgütler

00:04:10
3

Avrupa Birliği Organları

00:03:35
4

Avrupa Birliğine Aday Olan Ülkeler

00:02:43
5

Birleşmiş Milletler

00:06:14
6

G-7 Ülkeleri

00:02:36
7

Paraların Arkasındaki Şahsiyetler

00:06:03
8

Dünya Üzerindeki Bölgesel Örgütler

00:00:50
9

Dünya Üzerindeki Ekonomik Örgütler

00:01:39
10

Dünyadaki Küresel Örgütler

00:02:46
11

Dünyanın 7 Harikası

00:02:35
12

Dünyanın İkinci Yedi Harikası

00:03:12
Ürün Yorumları