Video Ders 2021

2021 COĞRAFYA & TARİH-1 (İkili Paket)

2021 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
Sıra

Adı

Süre
1

Türk Adının Anlamı

00:04:11
2

Orta Asyadaki Kültür Merkezleri

00:06:44
3

Oğuzlar-Peçenekler-Macarlar-Bulgarlar

00:03:46
4

Uygurlar

00:05:23
5

Asya Hunları

00:05:50
6

Asyada Kurulan Türk Devletleri

00:02:36
7

Avarlar-kırgızlar-hazarlar-türgişler

00:08:02
8

Avrupa Hunları

00:04:53
9

Destanlar

00:05:26
10

Birinci Köktürkler

00:06:04
11

İkinci Köktürkler

00:06:00
12

İlk Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet 1

00:14:29
13

İlk Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet 2

00:17:03
14

İskitler Sakalar

00:06:53
15

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Hükümdarlık Sembolleri

00:05:55
16

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kurultay

00:06:20
17

Avrupada Hüküm Süren İlk Türk Devlet Ve Toplulukları

00:06:17
18

Soru Çözümleri 1

00:22:57
19

Hazarlar

00:02:31
20

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Budun Ve Otacı

00:02:41
2021 İlk Türk İslam Devletleri
Sıra

Adı

Süre
1

İlk Türk İslam Devletlerinde Divan

00:06:25
2

Karahanlılar

00:07:20
3

Karluklar

00:02:21
4

Önemli Kentler(Ötüken-Buhara-Kaşgar-Semerkant)

00:04:01
5

Mısırda Kurulan İlk Türk İslam Devletleri

00:12:28
6

Türk İslam Devletlerinde Saray Ve Devlet Görevlileri

00:09:26
7

Akkoyunlular- Timur İmparatorluğu

00:05:46
8

Avrupayı Etkileyen Türk Ve Müslüman Kökenli Bilim Adamları

00:02:30
9

Babürler

00:02:42
10

Büyük Selçuklu Devleti

00:08:55
11

Gazneliler

00:05:04
12

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri

00:13:25
13

Kösedağ Savaşından Sonra Anadoluda Kurulan Türk Devletleri

00:16:03
14

Anadolu Selçuklu Devleti

00:08:04
15

Soru Çözümleri 2

00:31:10
2021 Osmanlı Kuruluş ve Yükselme Dönemi
Sıra

Adı

Süre
1

Osman Bey Dönemi

00:03:34
2

Orhan Bey

00:08:42
3

Birinci Murat

00:07:14
4

Yıldırım Beyazıt

00:06:08
5

Çelebi Mehmet

00:03:19
6

İkinci Murat Dönemi

00:06:32
7

Fatih Sultan Mehmet

00:10:08
8

İkinci Beyazıt

00:03:13
9

Yavuz Sultan Selim

00:09:55
10

Kanuni Sultan Süleyman

00:10:05
2021 Osmanlı Duraklama, Gerileme ve Dağılma Dönemi
Sıra

Adı

Süre
1

Sokullu Mehmet Paşa

00:05:16
2

Osmanlıda Duraklamanın Nedenleri

00:12:25
3

17 YY Islahatçıları

00:04:45
4

17 YY Islahatları

00:04:29
5

Genç Osman (İkinci Osman) Süper Osman

00:04:15
6

Vakay-ı Vakvakiye

00:02:12
7

Üçüncü Ahmet

00:10:21
8

Üçüncü Selim

00:07:41
9

Üçüncü Mustafa

00:03:01
10

18 YY Islahatlarının Genel Özellikleri

00:02:20
11

1. Mahmut Dönemi

00:03:46
12

2. Mahmut

00:14:06
13

Abdülmecit Dönemi

00:10:41
14

Sultan Abdülaziz

00:10:20
15

İkinci Abdulhamit Dönemi

00:10:29
16

Antlaşmalar (KARLOFÇA-PASAROFÇA-BELGRAD-KÜÇÜK KAYNARCA- YAŞ- EL ARİŞ-BALTA LİMANI-BUCAŞ)

00:22:56
2021 Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet
Sıra

Adı

Süre
1

Divan-ı Hümayun Üyeleri

00:10:37
2

Osmanlıda Veraset Sistemi

00:04:51
3

Osmanlıda Devlet Yönetimi

00:04:11
4

Osmanlıda Miri Toprak

00:07:17
5

Osmanlıda Vergiler 1

00:05:34
6

Osmanlıda Vergiler 2

00:05:31
7

Osmanlıda Vergiler 3

00:03:45
8

Osmanlıda Ordu ( Kapıkulu Piyadeleri, Kapıkulu Süvarileri, Eyalet Askerleri)

00:12:32
9

Osmanlıda Padişah Alametleri

00:05:58
10

Osmanlıda Padişah Ünvanları

00:02:46
11

Osmanlıda Padişahın Yetkileri

00:05:27
12

Seyfiye- Kalemiye- İlmiye

00:12:48
13

Osmanlıda Eyalet Sistemi

00:04:05
14

Osmanlıda Eğitim

00:15:26
15

Minyatür

00:05:01
16

Çelebiler

00:04:54
17

İstanbulun Yöneticileri

00:02:25
18

Osmanlıda Saraylar

00:10:10
19

Osmanlıda Bankalar

00:07:02
20

Osmanlıda Kurumlar( Darül Aceze, Darül Elhan, Darül Bedayi, Darül Eytam, Darüş Şafaka)

00:05:11
21

Mimarlar

00:08:07
22

İlk Kadınlar

00:04:16
23

Osman Hamdi Bey

00:02:28
24

Osmanlı Kültür Medeniyeti ( Önemli Bilim İnsanları)

00:08:36
25

Osmanlıda Taşra Yönetimi

00:04:44
26

Soru Çözümleri 3

00:20:38
27

Soru Çözümleri 4

00:20:11
28

İlk Türk İslam Devletleri Türk-islam Bilim İnsanları

00:16:05
29

Türklerin Kullandıkları Takvimler (Yeni)

00:03:52
2021 Güncel
Sıra

Adı

Süre
1

Paraların Arkasındaki Şahsiyetler

00:06:03
2

Dünya Üzerindeki Bölgesel Örgütler

00:00:50
3

Dünya Üzerindeki Ekonomik Örgütler

00:01:39
4

Dünyada Küresel Örgütler

00:02:46
5

Dünyanın Yedi Harikası

00:02:35
6

Dünyanın İkinci Yedi Harikası

00:03:12
2021 Türkiyenin Coğrafi Konumu
Sıra

Adı

Süre
1

Irakla Olan Sınır Kapıları

00:00:57
2

Gürcistanla Olan Sınır Kapıları

00:01:12
3

Suriye İle Olan Sınır Kapıları

00:05:46
4

Yunanistan İle Olan Sınır Kapıları

00:01:17
5

İran İle Olan Sınır Kapıları

00:00:58
6

Bulgaristan İle Olan Sınır Kapıları

00:01:05
7

Ermenistan Ve Azerbaycan İle Olan Sınır Kapıları

00:01:24
8

Türkiyede Gece Gündüz Süresinin Değişimi

00:01:48
9

Türkiye Sınır Kapıları Özellikleri

00:01:52
2021 Türkiyede Yerşekilleri ve Jeolojik Süreçler
Sıra

Adı

Süre
1

Birinci Jeolojik Zaman

00:01:42
2

İkinci Jeolojik Zaman

00:00:56
3

Üçüncü Jeolojik Zaman

00:03:02
4

Dördüncü Jeolojik Zaman

00:02:26
5

Masif Araziler

00:03:50
6

Orta Toros Dağları

00:02:18
7

Batı Karadeniz Dağları

00:02:16
8

Doğu Karadeniz Dağları

00:02:17
9

Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Dağları

00:02:47
10

Türkiyede Kırık Dağlar

00:02:31
11

Marmara Bölgesi Dağları (Yeni)

00:01:53
12

İç Anadolu Volkanik Dağları

00:00:50
13

Türkiyede Deprem Riskinin Az Olduğu Alanlar

00:01:40
14

Anadoluyu Sıkıştıran Levhalar

00:00:55
15

Karstik Ovalar

00:02:24
16

Volkanik Ovalar

00:02:06
17

Ege Denizindeki Delta Ovaları

00:02:19
18

Dağ Eteği Ovaları

00:01:15
19

Marmara Bölgesi Platoları

00:00:34
20

İç Anadolu Platoları

00:02:04
21

Akdeniz Bölgesi Platoları

00:00:53
22

Akdeniz Egzersiz

00:00:41
23

Türkiyede Toprak Tipleri

00:04:44
24

Heyelan-Set Göller

00:03:00
25

Kıyı-Set Göller

00:01:52
26

Volkanik Set Göller

00:02:49
27

Alüviyal-Set Göller

00:01:47
28

Karstik Göller

00:02:02
29

Buzul Gölleri

00:03:22
30

Tektonik Göller

00:02:14
31

Enerji Elde Edilen Göller

00:00:57
32

Kapalı Havza Gölleri

00:02:01
33

Fırat Nehri Üzerindeki Barajlar

00:02:34
34

Dicle Nehri Üzerindeki Barajlar

00:01:17
35

Kızılırmak Nehri Üzerindeki Barajlar

00:01:32
36

Yeşilırmak Nehri Üzerindeki Barajlar

00:01:01
37

Sakarya Nehri Üzerindeki Barajlar

00:01:00
38

Çoruh Nehri Üzerindeki Barajlar

00:01:11
39

Büyük Menderes Nehri Üzerindeki Barajlar

00:00:39
40

Manavgat Nehri Üzerindeki Barajlar

00:01:29
41

Ceyhan Nehri Üzerindeki Barajlar

00:01:43
42

Seyhan Nehri Üzerindeki Barajlar

00:01:05
43

Türkiyede Kıyı Tipleri

00:03:08
44

Ege Bölgesindeki Körfezler

00:03:02
45

Marmara Bölgesi Körfezleri

00:01:49
46

Türkiye Akarsularının Özellikleri

00:02:54
47

Karadenize Dökülen Akarsular

00:02:54
48

Marmaraya Dökülen Akarsular

00:01:37
49

Ege Denizine Dökülen Akarsular

00:02:11
50

Akdenize Dökülen Akarsular

00:02:42
51

Basra Körfezine Dökülen Akarsular

00:02:12
52

Hazar Gölüne Dökülen Akarsular

00:02:02
2021 Türkiye İklimi
Sıra

Adı

Süre
1

Türkiyede Az Yağış Alan Yerler

00:02:43
2

Maki Türleri

00:02:44
3

Akdeniz Bölgesi Ormanları

00:01:48
4

Geniş Yapraklı Ağaçlar

00:01:33
5

Step Türleri

00:03:53
6

Konveksiyonel Yağış Alan Yerler

00:01:25
2021 Türkiyede Nüfus ve Yerleşme
Sıra

Adı

Süre
1

Türkiyede Nüfusun Seyrek Olduğu Yerler

00:07:48
2

Köy Altı Yerleşmeleri

00:01:57
3

Bölgelere Göre Köyaltı Yerleşmeleri

00:04:35
4

Doğu Ve Güneydoğu Köyaltı Yerleşmeleri

00:01:18
5

Devamlı Köyaltı Yerleşmeleri

00:01:20
2021 Türkiyede Tarım ve Hayvancılık
Sıra

Adı

Süre
1

Akdeniz Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:00:44
2

Ege Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:02:30
3

Karadeniz Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:01:16
4

İç Anadolu Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:02:29
5

Marmara Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:02:10
6

Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:02:17
7

Devlet Kontrolünde Olan Tarım Ürünleri

00:02:55
8

Tarım Ürünleri Konuşuyor

00:07:52
9

Türkiyede Hayvancılık

00:04:48
10

Türkiyede Arıcılık

00:01:41
11

Türkiyede İpekböcekçiliği

00:02:13
2021 Türkiyede Madencilik ve Enerji
Sıra

Adı

Süre
1

Bor Madeni

00:01:54
2

Civa

00:01:18
3

Kurşun Çinko

00:01:08
4

Demir

00:01:57
5

Feldspat Madeni

00:01:47
6

Kükürt

00:00:47
7

Perlit Madeni

00:01:52
8

Volfram (tungsten)

00:01:19
9

Manyezit

00:02:04
10

Zımpara Taşı

00:01:25
11

Bakır

00:01:59
12

Barit Yatakları

00:01:52
13

Petrol

00:01:51
14

Doğalgaz Yatakları

00:03:13
15

Uranyum

00:01:27
16

Fosfat

00:00:49
17

Manganez

00:02:35
18

Asbest

00:02:19
19

Boksit (alüminyum) Madeni

00:02:40
20

Krom Madeni

00:01:42
21

Trona

00:01:12
22

Taş Kömürü

00:01:02
23

Doğalgaz Santralleri

00:01:59
24

Linyitle Çalışan Termik Santraller

00:02:22
25

Petrol Rafinerileri

00:01:41
26

Rüzgar Santralleri

00:01:19
27

Jeotermal Santraller

00:01:58
28

Güneş Enerji Santralleri

00:01:19
29

Tükenebilir Enerji Kaynakları

00:01:13
30

Tükenmez Enerji Kaynakları

00:00:57
2021 Türkiyede Sanayi
Sıra

Adı

Süre
1

Türkiyede Uçak Sanayi

00:01:32
2

Türkiyede Kağıt Sanayi

00:01:55
3

Türkiyede Lokomotif Sanayi

00:02:39
4

Türkiyede Cam Fabrikaları

00:03:00
5

Türkiyedeki Sigara Fabrikaları

00:01:13
2021 Türkiyede Ulaşım ve Ticaret
Sıra

Adı

Süre
1

Doğal Geçitler

00:04:15
2

Hızlı Tren Hattı Güzergahları

00:01:34
3

Türkiyenin İhraç Ürünleri

00:02:10
4

Türkiyenin İthal Ürünleri

00:04:18
2021 Güncel
Sıra

Adı

Süre
1

Dünyanın Yedi Harikası

00:02:25
2

Dünyanın İkinci Yedi Harikası

00:03:12
3

Dünyada Küresel Örgütler

00:02:46
4

Dünya Üzerinde Bölgesel Örgütler

00:00:50
5

Dünya Üzerinde Ekonomik Örgütler

00:01:39
2021 Sadece YKS Müfredatı
Sıra

Adı

Süre
1

Atmosfer

00:02:13
2

Çin Uygarlığı

00:01:21
3

Aztek Maya Uygarlığı

00:02:02
4

Mezopotamya Medeniyeti

00:01:53
5

İnka Medeniyeti

00:01:11
6

Mısır Uygarlığı

00:02:40
7

Paleolitik Devirde Yaşananlar

00:01:19
8

Neolitik Devir

00:01:24
9

Kalkolitik Devir

00:01:29
10

Dünya Üzerinde Önemli Boğaz Ve Kanallar

00:02:02
2021 Tarih Bilimine Giriş
Sıra

Adı

Süre
1

Tarih Biliminin Öğeleri

00:09:24
2

Tarih Biliminin Yöntemi

00:04:45
3

Tarihe Yardımcı Bilimler

00:08:55
Ürün Yorumları