Video Ders 2024

2024 KPSS (2 YIL KULLANIM HAKKI) HAFIZA TEKNİKLERİYLE İNKILAP TARİHİ PAKETİ

Ürün Açıklaması

2024 KPSS (2 YIL KULLANIM HAKKI) HAFIZA TEKNİKLERİYLE İNKILAP TARİHİ PAKETİ

ÜRÜN İÇERİĞİ

 • KPSS İnkılap Tarihi derslerinin hafıza teknikleriyle ve Mehmet EĞİT anlatımıyla videoları
 • Derslerin “Fotoğrafik Hafıza Teknikleri”ne göre anlatımı
 • 142 Kısa Ders Videosu (Videolar ortalama 4 dakikadır)
 • 694 Dakika Konu Anlatımı
 • Ünite sonlarında soru çözüm videoları
 • Ünite sonlarında tarama testleri
 • Sınırsız sayıda tekrar etme ve izleme imkânı
 • Eğlenceli anlatım ve kalıcı öğrenme
 • Son Kullanım süresi: 1 kasım 2024 (ÖSYM sınav takviminde oluşabilecek değişikliğe göre bu tarihler güncellenecek olup son kullanım tarihiniz 2024 KPSS sınav günüdür)

HEDİYE Ders Video İçerikleri

 • Alanında uzman Yasin ARSLAN ve Hamza TATAR anlatımlarıyla 40 saatlik konu anlatım videoları
 • Ders öğretmeninin derste kullandığı özetlerinin pdf notlarını indirme imkânı
 • Ünite sonları soru analizleri ile soru çözüm videoları
 • Ünite sonlarında kendinizi test edebileceğiniz sorular ve yanlış yaptığınızda ilgili videoya yönlendiren sistem
 • Sınırsız sayıda tekrar etme ve izleme imkânı

 

 • Bu ürün DİJİTAL İÇERİKTİR! Kargo gönderimi yoktur.
 • Sisteme dönem içerisinde eklenen yeni videolar, paket satın alan üyelere ücretsiz olarak tanımlanacaktır.
 • Bu pakette yer alan KPSS genel kültür hafıza teknikleri videolarını günde 4 saat çalışarak 3 günde bitirebilirsiniz.

 

Bu paket dijital içeriktedir. Herhangi bir kargo gönderimi söz konusu değildir. Hafıza teknikleri paketlerini  "www.mehmetegit.com" web adresine üyelik yaptıktan sonra aynı web site üzerinden mail ve şifre girişiyle kullanabilirsiniz.

2024 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
Sıra

Adı

Süre
1

Osmanlıcılık

00:03:21
2

İslamcılık

00:03:57
3

Türkçülük ( Turancılık)

00:03:03
4

Adem-i Merkeziyetçilik Batıcılık

00:03:22
5

İttihat Ve Terakki Partisi

00:03:56
6

31 Mart Olayı

00:03:30
7

Trablusgarp Savaşı

00:07:57
8

Uşi Antlaşması

00:04:42
9

Birinci Balkan Savaşı

00:07:01
10

İkinci Balkan Savaşı

00:03:11
11

Birinci Dünya Savaşı

00:08:05
12

Birinci Dünya Savaşında Osmanlının Savaştığı Cepheler

00:05:59
13

Kafkas Cephesi

00:03:53
14

Çanakkale Savaşı

00:07:58
15

Mustafa Kemalin Çanakkalede Savaştığı Muharebeler

00:03:58
16

Irak, Musul, Suriye Ve Filistin Cepheleri

00:04:08
17

Birinci Dünya Savaşında Gizli Antlaşmalar

00:10:14
18

Londra Antlaşması

00:06:46
19

Wilson Prensipleri

00:04:14
20

Mondros Ateşkes Antlaşması

00:07:53
21

Paris Barış Konferansı

00:03:57
22

Birinci Dünya Savaşını Bitiren Antlaşmalar

00:05:19
23

Birinci Dünya Savaşının Sonuçları

00:07:06
24

31 Mart İsyanı

00:10:04
25

İkinci Meşrutiyet

00:11:38
26

İttihat Ve Terakki

00:03:59
2024 Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
Sıra

Adı

Süre
1

Zararlı Cemiyetler

00:07:08
2

Yararlı Cemiyetler

00:07:23
3

Cemiyetler

00:03:46
4

Raporlar

00:06:51
5

Havza Genelgesi

00:06:02
6

Amasya Genelgesi

00:08:22
7

Erzurum Kongresi

00:11:04
8

Sivas Kongresi

00:08:23
9

Amasya Görüşmeleri

00:04:38
10

Temsil Heyetinin Ankaraya Gelmesi

00:03:12
11

Son Mebusan Meclisi

00:04:31
12

Misakı Millide Geçen Konular

00:07:02
13

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Süreci Kronolojik Sıralaması

00:06:56
14

Birinci TBMMnin Özellikleri

00:05:10
15

İlk Hükumetin İcra Vekilleri

00:06:42
16

TBMMnin Çıkarmış Olduğu Kanunlar

00:05:20
17

Birinci TBMMde Yer Alan Gruplar

00:05:41
18

İstanbul Hükümetinin Doğrudan Çıkardığı Ayaklanmalar Ve Kuvayı Milliyeci Olup Da Sonradan Ayaklananlar

00:03:38
19

İstanbul Hükümetinin Ve İtilaf Devletlerinin TBMMye Karşı Çıkardığı Ayaklanmalar

00:06:35
20

Birinci TBMMnin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler

00:04:10
21

Sevr Barış Antlaşması

00:03:37
22

Milli Mücadeleyi Destekleyen Gazeteler

00:05:15
23

Kurtuluş Savaşına Karşı Çıkan Gazeteler

00:03:44
2024 Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
Sıra

Adı

Süre
1

Gediz Muharebesi Ve Düzenli Orduya Geçiş

00:03:56
2

Doğu Cephesi

00:09:07
3

Güney Cephesi

00:05:55
4

Birinci İnönü Savaşı

00:06:51
5

Londra Konferansı

00:03:25
6

İstiklal Marşı

00:06:23
7

Moskova Antlaşması

00:07:31
8

İkinci İnönü Zaferi

00:03:49
9

Kütahya Eskişehir Savaşları

00:08:06
10

Sakarya Meydan Muharebesi

00:10:01
11

TBMMyi Tanıyan İlk Devletler

00:03:17
12

Büyük Taarruz

00:07:02
13

Mudanya Ateşkes Antlaşması

00:03:31
14

Saltanatın Kaldırılması

00:03:47
15

Osmanlı Devletinin, Fiilen, Hukuken, Resmen Sona Ermesi

00:03:01
16

Lozan Barış Antlaşması

00:10:06
2024 İnkılaplar İlkeler
Sıra

Adı

Süre
1

İkinci TBMMnin Açılması

00:03:11
2

Cumhuriyetin İlanı

00:03:55
3

Halifeliğin Kaldırılması

00:03:16
4

Halifeliğin Kaldırıldığı Gün Yapılan Diğer İnkılaplar

00:04:36
5

Çok Partili Hayat

00:06:28
6

Şeyh Sait İsyanı

00:06:24
7

İstiklal Mahkemelerinin Kurulduğu Olaylar

00:03:38
8

Eğitim Alanındaki İnkılaplar

00:03:53
9

Medeni Kanun

00:06:39
10

Türk Kadınına Siyasi Hakların Verilmesi

00:01:59
11

Toplumsal Alandaki İnkılaplar

00:03:08
12

Olaylar

00:07:24
13

1921, 1924, 1961, 1982 Anayasaları Ve Özellikleri

00:08:34
14

Cumhuriyetçilik

00:02:36
15

Milliyetçilik

00:04:36
16

Halkçılık

00:02:22
17

Laiklik

00:04:43
18

İnkılapçılık

00:03:20
19

Devletçilik

00:03:43
20

Mustafa Kemalin Okuduğu Okullar

00:04:38
21

Atatürkün Etkilendiği Fikir Adamları

00:05:44
22

Atatürkü Etkileyen 4 Şehir

00:03:59
23

Nutuk

00:03:41
24

Atatürkün Manevi Evlatları

00:04:54
25

Atatürkün Vefatı

00:02:55
2024 20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı
Sıra

Adı

Süre
1

İkinci Meşrutiyet

00:11:38
2

İttihat Ve Terakki

00:03:59
3

31 Mart İsyanı

00:10:04
4

Trablusgarp Savaşı

00:17:00
6

Fikir Akımları

00:12:52
7

Birinci Dünya Savaşı

00:25:56
8

Balkan Savaşları

00:20:57
9

ABDnin Savaşa Girişi

00:11:38
10

Mondros Ateşkes Anlaşması

00:14:35
11

Gizli Anlaşmalar

00:09:22
12

Paris Barış Konferansı

00:13:53
13

Osmanlı Dünya Savaşı Cepheler

00:23:37
14

Osmanlı Dünya Savaşı Cepheler Soru Çözümü

00:24:44
15

Mondros Ateşkes Anlaşması Ve İşgaller Soru Çözümü

00:23:08
16

Savaşın Sonuçları

00:15:28
17

Osmanlı Devleti Soru Çözümü

00:19:25
2024 Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
Sıra

Adı

Süre
1

Mustafa Kemalin Samsuna Çıkışı

00:13:40
2

Amasya Görüşmeleri

00:15:23
3

Amasya Genelgesi

00:17:41
4

Erzurum Kongresi

00:15:39
5

Milli Mücadele Diğer Kongreler

00:06:31
6

Sivas Kongresi

00:14:16
7

TBMM Açılması

00:19:21
8

Miili Mücadele Hazırlık Süreci Soru Çözümü

00:22:14
9

Misak-ı Milli Kararları

00:18:46
10

Serv Barış Anlaşması

00:12:21
11

TBMM ye Karşı Çıkan İsyanlar

00:06:28
12

Halkın İşgallere Karşı Tepkileri

00:31:15
2024 Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
Sıra

Adı

Süre
1

Batı Cephesi (1. Ve 2. İnönü)

00:41:26
2

Eskişehir Kütahya Savaşı

00:17:11
3

Miili Mücadele Doğu Cephesi

00:12:27
4

Sakarya Meydan Muharebesi Ve Büyük Taaruz

00:19:40
5

Miili Mücadele Güney Cephesi

00:07:56
6

Mudanya Konferansı ve Anlaşması - Lozan Konferansı ve Anlaşması

00:49:11
7

Milli Mücadele Cepheler Soru Çözümü

00:26:56
2024 İnkılaplar İlkeler
Sıra

Adı

Süre
1

Atatürk Dönemi İç Politika

00:28:10
2

Atatürk Dönemi Dış Politika

00:31:33
3

Atatürk Dönemi Dış Politika Soru Çözümü

00:13:39
4

Atatürk İlkeleri Ve İnkılapları

01:05:43
5

Atatürk İlkeleri Ve İnkılapları Soru Çözümü

00:23:28
2024 İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
Sıra

Adı

Süre
1

20. Yüzyıl Başlarında Dünya 1

00:44:43
2

20. Yüzyıl Başlarında Dünya 2

00:27:25
3

Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2. Dünya Savaşı 1

00:34:06
4

Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi 2. Dünya Savaşı 2

00:15:22
5

Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi Soğuk Savaş Dönemi

00:40:48
6

Soğuk Savaş Dönemi 2

00:39:04
7

Yumuşama Dönemi 1

00:26:39
8

Yumuşama Dönemi 2

00:27:20
9

Yumuşama Dönemi 3

00:30:59
10

Yumuşama Dönemi 4

00:34:35
11

Küreselleşen Dünya 1

00:32:50
12

Küreselleşen Dünya 2

00:31:00
13

Küreselleşen Dünya 3

00:37:16
14

Soru Çözümü 1

00:29:08
15

Soru Çözümü 2

00:31:54
16

Soru Çözümü 3

00:30:43
17

Soru Çözümü 4

00:28:43
18

Soru Çözümü 5

00:27:08
2024 İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası (Çağdaş)
Sıra

Adı

Süre
1

Meiji Restorasyonu

00:02:19
2

Gazavat Direniş Hareketi (Yeni Eklenen)

00:04:21
3

1917 Bolşevik İhtilali (Yeni Eklenen)

00:07:55
4

Balfour Bildirgesi (Yeni Eklenen)

00:01:54
5

Basmacı Hareketi

00:04:42
6

1929 Ekonomik Bunalımı (Yeni Eklenen)

00:06:10
7

İki Dünya Savaşı Arasında Yaşananlar (Yeni Eklenen)

00:10:03
8

İkinci Dünya Savaşında Almanya

00:05:33
9

İkinci Dünya Savaşında İtalya

00:04:06
10

İkinci Dünya Savaşında Japonya

00:03:09
11

İkinci Dünya Savaşına Katılan Ülkeler

00:04:39
12

Maginot Hattı (Yeni Eklenen)

00:03:14
13

İkinci Dünya Savaşında Cepheler

00:08:00
14

İkinci Dünya Savaşı Cepheleri (Yeni Eklenen)

00:08:07
15

Normandiya Ve Pearl Harbor (Yeni Eklenen)

00:02:35
16

İkinci Dünya Savaşı Sırasındaki Konferanslar

00:12:50
17

İkinci Dünya Savaşının Sonuçları

00:05:55
18

Gandi Ve Cinnah (Yeni Eklenen)

00:01:59
19

İkinci Dünya Savaşında Türkiye

00:05:21
20

İkinci Dünya Savaşında Türkiyede Yönetim (Yeni Eklenen)

00:04:12
21

Köy Enstitüleri

00:04:12
22

Dörtlü Takrir

00:02:46
23

Soğuk Savaş Dönemi Blokları (Yeni Eklenen)

00:06:02
24

Berlin Duvarı, Yugoslavya, Truman, Marshall Planı (Yeni Eklenen)

00:06:19
25

Marshall Planı (Yeni Eklenen)

00:03:39
26

Anzus, Varşova, Bab (Yeni Eklenen)

00:05:07
27

Asean, Seato (Yeni Eklenen)

00:02:54
28

Kore Savaşı (Yeni Eklenen)

00:04:53
29

Kore Savaşında Türkiye (Yeni Eklenen)

00:03:19
30

Balkan Paktı (Yeni Eklenen)

00:02:16
31

Bağdat Paktı (Yeni Eklenen)

00:03:54
32

Metin Erksan Susuz Yaz (Yeni Eklenen)

00:04:36
33

Bağlantısızlar Bloğu (Yeni Eklenen)

00:03:42
34

1960 Darbesi (Yeni Eklenen)

00:03:57
35

Yumuşama Dönemi Mimarları (Yeni Eklenen)

00:03:09
36

1972 Salt 1 Anlaşması (Yeni Eklenen)

00:03:49
37

Camp David Anlaşması (Yeni Eklenen)

00:05:13
38

Yumuşama Dönemi Dünya (Yeni Eklenen)

00:06:05
39

Kıbrıs Barış Harekatı

00:07:20
40

Yumuşama Döneminde Türkiye Abd İlişkilerinin Bozulmasına Yol Açan Olaylar (Yeni Eklenen)

00:03:54
41

Asala (Yeni Eklenen)

00:02:08
42

Yumuşama Dönemi Türkiye (Yeni Eklenen)

00:05:45
43

Yumuşama Dönemi Türkiyede Edebiyat (Yeni Eklenen)

00:05:10
44

Sscbnin Dağılmasıyla Ortaya Çıkan Devletler (Yeni Eklenen)

00:06:09
Öğrenci Yorumları