Video Ders 2022

2022 KPSS GENEL TARİH & İNKILAP TARİHİ

2022 Tarih Bilimine Giriş
Sıra

Adı

Süre
1

Tarih Biliminin Öğeleri

00:09:24
2

Tarih Biliminin Yöntemi

00:04:45
3

Tarihe Yardımcı Bilimler

00:08:55
2022 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
Sıra

Adı

Süre
1

Türk Adının Anlamı

00:04:11
2

Orta Asyadaki Kültür Merkezleri

00:06:44
3

Oğuzlar-Peçenekler-Macarlar-Bulgarlar

00:03:46
4

Uygurlar

00:05:23
5

Asya Hunları

00:05:50
6

Asyada Kurulan Türk Devletleri

00:02:36
7

Avarlar-kırgızlar-hazarlar-türgişler

00:08:02
8

Avrupa Hunları

00:04:53
9

Destanlar

00:05:26
10

Birinci Köktürkler

00:06:04
11

İkinci Köktürkler

00:06:00
12

İlk Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet 1

00:14:29
13

İlk Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet 2

00:17:03
14

İskitler Sakalar

00:06:53
15

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Hükümdarlık Sembolleri

00:05:55
16

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kurultay

00:06:20
17

Avrupada Hüküm Süren İlk Türk Devlet Ve Toplulukları

00:06:17
18

Soru Çözümleri 1

00:22:57
19

Hazarlar

00:02:31
20

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Budun Ve Otacı

00:02:41
2022 İlk Türk İslam Devletleri
Sıra

Adı

Süre
1

İlk Türk İslam Devletlerinde Divan

00:06:25
2

Karahanlılar

00:07:20
3

Karluklar

00:02:21
4

Önemli Kentler(Ötüken-Buhara-Kaşgar-Semerkant)

00:04:01
5

Mısırda Kurulan İlk Türk İslam Devletleri

00:12:28
6

Türk İslam Devletlerinde Saray Ve Devlet Görevlileri

00:09:26
7

Akkoyunlular- Timur İmparatorluğu

00:05:46
8

Avrupayı Etkileyen Türk Ve Müslüman Kökenli Bilim Adamları

00:02:30
9

Babürler

00:02:42
10

Büyük Selçuklu Devleti

00:08:55
11

Gazneliler

00:05:04
12

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri

00:13:25
13

Kösedağ Savaşından Sonra Anadoluda Kurulan Türk Devletleri

00:16:03
14

Anadolu Selçuklu Devleti

00:08:04
15

Soru Çözümleri 2

00:31:10
2022 Osmanlı Kuruluş ve Yükselme Dönemi
Sıra

Adı

Süre
1

Osman Bey Dönemi

00:03:34
2

Orhan Bey

00:08:42
3

Birinci Murat

00:07:14
4

Yıldırım Beyazıt

00:06:08
5

Çelebi Mehmet

00:03:19
6

İkinci Murat Dönemi

00:06:32
7

Fatih Sultan Mehmet

00:10:08
8

İkinci Beyazıt

00:03:13
9

Yavuz Sultan Selim

00:09:55
10

Kanuni Sultan Süleyman

00:10:05
2022 Osmanlı Duraklama, Gerileme ve Dağılma Dönemi
Sıra

Adı

Süre
1

Sokullu Mehmet Paşa

00:05:16
2

Osmanlıda Duraklamanın Nedenleri

00:12:25
3

17 YY Islahatçıları

00:04:45
4

17 YY Islahatları

00:04:29
5

Genç Osman (İkinci Osman) Süper Osman

00:04:15
6

Vakay-ı Vakvakiye

00:02:12
7

Üçüncü Ahmet

00:10:21
8

Üçüncü Selim

00:07:41
9

Üçüncü Mustafa

00:03:01
10

18 YY Islahatlarının Genel Özellikleri

00:02:20
11

1. Mahmut Dönemi

00:03:46
12

2. Mahmut

00:14:06
13

Abdülmecit Dönemi

00:10:41
14

Sultan Abdülaziz

00:10:20
15

İkinci Abdulhamit Dönemi

00:10:29
16

Antlaşmalar (KARLOFÇA-PASAROFÇA-BELGRAD-KÜÇÜK KAYNARCA- YAŞ- EL ARİŞ-BALTA LİMANI-BUCAŞ)

00:22:56
2022 Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet
Sıra

Adı

Süre
1

Divan-ı Hümayun Üyeleri

00:10:37
2

Osmanlıda Veraset Sistemi

00:04:51
3

Osmanlıda Devlet Yönetimi

00:04:11
4

Osmanlıda Miri Toprak

00:07:17
5

Osmanlıda Vergiler 1

00:05:34
6

Osmanlıda Vergiler 2

00:05:31
7

Osmanlıda Vergiler 3

00:03:45
8

Osmanlıda Ordu ( Kapıkulu Piyadeleri, Kapıkulu Süvarileri, Eyalet Askerleri)

00:12:32
9

Osmanlıda Padişah Alametleri

00:05:58
10

Osmanlıda Padişah Ünvanları

00:02:46
11

Osmanlıda Padişahın Yetkileri

00:05:27
12

Seyfiye- Kalemiye- İlmiye

00:12:48
13

Osmanlıda Eyalet Sistemi

00:04:05
14

Osmanlıda Eğitim

00:15:26
15

Minyatür

00:05:01
16

Çelebiler

00:04:54
17

İstanbulun Yöneticileri

00:02:25
18

Osmanlıda Saraylar

00:10:10
19

Osmanlıda Bankalar

00:07:02
20

Osmanlıda Kurumlar( Darül Aceze, Darül Elhan, Darül Bedayi, Darül Eytam, Darüş Şafaka)

00:05:11
21

Mimarlar

00:08:07
22

İlk Kadınlar

00:04:16
23

Osman Hamdi Bey

00:02:28
24

Osmanlı Kültür Medeniyeti ( Önemli Bilim İnsanları)

00:08:36
25

Osmanlıda Taşra Yönetimi

00:04:44
26

Soru Çözümleri 3

00:20:38
27

Soru Çözümleri 4

00:20:11
28

İlk Türk İslam Devletleri Türk-islam Bilim İnsanları

00:16:05
29

Türklerin Kullandıkları Takvimler (Yeni)

00:03:52
2022 Güncel
Sıra

Adı

Süre
1

Paraların Arkasındaki Şahsiyetler

00:06:03
2

Dünya Üzerindeki Bölgesel Örgütler

00:00:50
3

Dünya Üzerindeki Ekonomik Örgütler

00:01:39
4

Dünyada Küresel Örgütler

00:02:46
5

Dünyanın Yedi Harikası

00:02:35
6

Dünyanın İkinci Yedi Harikası

00:03:12
2022 İNKILAP TARİHİ
Sıra

Adı

Süre
1

Osmanlıcılık

00:03:21
2

İslamcılık

00:03:57
3

Türkçülük ( Turancılık)

00:03:03
4

Adem-i Merkeziyetçilik Batıcılık

00:03:22
5

İttihat Ve Terakki Partisi

00:03:56
6

31 Mart Olayı

00:03:30
7

Trablusgarp Savaşı

00:07:57
8

Uşi Antlaşması

00:04:42
9

Birinci Balkan Savaşı

00:07:01
10

İkinci Balkan Savaşı

00:03:11
11

Birinci Dünya Savaşına Girme Nedenleri

00:08:05
12

Birinci Dünya Savaşında Osmanlının Savaştığı Cepheler

00:05:59
13

Kafkas Cephesi

00:03:53
14

Çanakkale Savaşı

00:07:58
15

Atatürkün Çanakkalede Savaştığı Cepheler

00:03:58
16

Irak, Musul, Suriye Ve Filistin Cepheleri

00:04:08
17

Birinci Dünya Savaşını Bitiren Antlaşmalar

00:05:19
18

Birinci Dünya Savaşında Gizli Antlaşmalar

00:10:14
19

Mondros Ateşkes Antlaşması

00:07:53
20

Wilson Prensipleri

00:04:14
21

Paris Barış Konferansı

00:03:57
22

Milli Mücadeleyi Destekleyen Gazeteler

00:05:15
23

Yararlı Cemiyetler

00:07:23
24

Mustafa Kemalin Kurduğu Gazeteler

00:03:04
25

Zararlı Cemiyetler

00:07:08
26

Cemiyetler

00:03:46
27

Birinci Dünya Savaşının Sonuçları

00:07:06
28

Osmanlı Devletinin, Fiilen, Hukuken, Resmen Sona Ermesi

00:03:01
29

Türkiye Cumhuriyetinin Tanınması

00:05:35
30

Raporlar

00:06:51
31

Havza Genelgesi

00:06:02
32

Amasya Genelgesi

00:08:22
33

Erzurum Kongresi

00:11:04
34

Sivas Kongresi

00:08:23
35

Amasya Görüşmeleri

00:04:38
36

Temsil Heyetinin Ankaraya Gelmesi

00:03:12
37

Son Mebusan Meclisi

00:04:31
38

Misakı Millide Geçen Konular

00:07:02
39

Birinci TBMMnin Özellikleri

00:05:10
40

İstanbul Hükümetinin Doğrudan Çıkardığı Ayaklanmalar Ve Kuvayı Milliyeci Olup Da Sonradan Ayaklananlar

00:03:38
41

Birinci TBMMnin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler

00:04:10
42

Birinci TBMMde Yer Alan Gruplar

00:05:41
43

TBMMnin Çıkarmış Olduğu Kanunlar

00:05:20
44

İstanbul Hükümetinin Ve İtilaf Devletlerinin TBMMye Karşı Çıkardığı Ayaklanmalar

00:06:35
45

Sevr Barış Antlaşması

00:03:37
46

Kurtuluş Savaşına Karşı Çıkan Gazeteler

00:03:44
47

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Süreci Kronolojik Sıralaması

00:06:56
48

Doğu Cephesi

00:09:07
49

Güney Cephesi

00:05:55
50

TBMMyi Tanıyan İlk Devletler

00:03:17
51

Gediz Muharebesi Ve Düzenli Orduya Geçiş

00:03:56
52

Birinci İnönü Savaşı

00:06:51
53

İstiklal Marşı

00:06:23
54

Londra Konferansı

00:03:25
55

Londra Antlaşması

00:06:46
56

Moskova Antlaşması

00:07:31
57

İkinci İnönü Zaferi

00:03:49
58

Kütahya Eskişehir Savaşları

00:08:06
59

Sakarya Meydan Muharebesi

00:10:01
60

Büyük Taarruz

00:07:02
61

Mudanya Ateşkes Antlaşması

00:03:31
62

Lozan Barış Antlaşması

00:10:06
63

İstiklal Mahkemelerinin Kurulduğu Olaylar

00:03:38
64

Saltanatın Kaldırılması

00:03:47
65

İkinci TBMMnin Açılması

00:03:11
66

Cumhuriyetin İlanı

00:03:55
67

Halifeliğin Kaldırılması

00:03:16
68

Halifeliğin Kaldırıldığı Gün Yapılan Diğer İnkılaplar

00:04:36
69

Çok Partili Hayat

00:06:28
70

Şeyh Sait İsyanı

00:06:24
71

Türk Kadınına Siyasi Hakların Verilmesi

00:01:59
72

Medeni Kanun

00:06:39
73

Eğitim Alanındaki İnkılaplar

00:03:53
74

Toplumsal Alandaki İnkılaplar

00:03:08
75

1921, 1924, 1961, 1982 Anayasaları Ve Özellikleri

00:08:34
76

Olaylar

00:07:24
77

Laiklik

00:04:43
78

Milliyetçilik

00:04:36
79

İnkılapçılık

00:03:20
80

Halkçılık

00:02:22
81

Cumhuriyetçilik

00:02:36
82

Devletçilik

00:03:43
83

Mustafa Kemalin Okuduğu Okullar

00:04:38
84

Nutuk

00:03:41
85

Atatürkün Manevi Evlatları

00:04:54
86

Atatürkün Etkilendiği Fikir Adamları

00:05:44
87

Atatürkü Etkileyen 4 Şehir

00:03:59
88

Atatürkün Vefatı

00:02:55
89

Basmacı Hareketi

00:04:42
90

Köy Enstitüleri

00:04:12
91

Meiji Restorasyonu

00:02:19
92

Kıbrıs Barış Harekatı

00:07:20
93

Dörtlü Takrir

00:02:46
94

İlk Hükumetin İcra Vekilleri

00:06:42
95

İkinci Dünya Savaşına Katılan Ülkeler

00:04:39
96

İkinci Dünya Savaşında Almanya

00:05:33
97

İkinci Dünya Savaşında Japonya

00:03:09
98

İkinci Dünya Savaşında İtalya

00:04:06
99

İkinci Dünya Savaşında Türkiye

00:05:21
100

İkinci Dünya Savaşında Cepheler

00:08:00
101

İkinci Dünya Savaşının Sonuçları

00:05:55
102

İkinci Dünya Savaşı Sırasındaki Konferanslar

00:12:50
Ürün Yorumları