Video Ders 2023

2023 KPSS HAFIZA TEKNİKLERİYLE GENEL TARİH PAKETİ

Ürün Açıklaması
2023 KPSS HAFIZA TEKNİKLERİYLE GENEL TARİH PAKETİ
 
ÜRÜN İÇERİĞİ
 KPSS Genel Tarih derslerinin hafıza teknikleriyle ve Mehmet EĞİT anlatımıyla videoları
 Derslerin “Fotoğrafik Hafıza Teknikleri”ne göre anlatımı
99 Kısa Ders Videosu (Videolar ortalama 4 dakikadır)
742 Dakika Konu Anlatımı
 Ünite sonlarında soru çözüm videoları
 Ünite sonlarında tarama testleri
 Sınırsız sayıda tekrar etme ve izleme imkânı
 Eğlenceli anlatım ve kalıcı öğrenme
 Son Kullanım süresi: 31 Temmuz 2023 (ÖSYM sınav takviminde oluşabilecek değişikliğe göre bu tarihler güncellenecek olup son kullanım tarihiniz 2023 KPSS sınav günüdür)
 
HEDİYE Ders Video İçerikleri
 Alanında uzman Sait ZAMAN anlatımlarıyla 50 saatlik konu anlatım videoları
 Ders öğretmeninin derste kullandığı özetlerinin pdf notlarını indirme imkânı
 Ünite sonları soru analizleri ile soru çözüm videoları
 Ünite sonlarında kendinizi test edebileceğiniz sorular ve yanlış yaptığınızda ilgili videoya yönlendiren sistem
 Sınırsız sayıda tekrar etme ve izleme imkânı
      ►Bu ürün DİJİTAL İÇERİKTİR! Kargo gönderimi yoktur.
      ►Sisteme dönem içerisinde eklenen yeni videolar, paket satın alan üyelere ücretsiz olarak tanımlanacaktır.
      ►Bu pakette yer alan KPSS genel kültür hafıza teknikleri videolarını günde 4 saat çalışarak 3 günde bitirebilirsiniz.
 
Bu paket dijital içeriktedir. Herhangi bir kargo gönderimi söz konusu değildir. Hafıza teknikleri paketlerini  "www.mehmetegit.com" web adresine üyelik yaptıktan sonra aynı web site üzerinden mail ve şifre girişiyle kullanabilirsiniz.
2023 Tarih Bilimine Giriş
Sıra

Adı

Süre
1

Tarih Biliminin Öğeleri

00:09:24
2

Tarih Biliminin Yöntemi

00:04:45
3

Tarihe Yardımcı Bilimler

00:08:55
2023 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
Sıra

Adı

Süre
1

Türk Adının Anlamı

00:04:11
2

Orta Asyadaki Kültür Merkezleri

00:06:44
3

İskitler Sakalar

00:06:53
4

Asya Hunları

00:05:50
5

Avrupa Hunları

00:04:53
6

Birinci Köktürkler

00:06:04
7

İkinci Köktürkler

00:06:00
8

Uygurlar

00:05:23
9

Hazarlar

00:02:31
10

Avarlar-kırgızlar-hazarlar-türgişler

00:08:02
11

Oğuzlar-Peçenekler-Macarlar-Bulgarlar

00:03:46
12

Asyada Kurulan Türk Devletleri

00:02:36
13

Avrupada Hüküm Süren İlk Türk Devlet Ve Toplulukları

00:06:17
14

İlk Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet 1

00:14:29
15

İlk Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet 2

00:17:03
16

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Hükümdarlık Sembolleri

00:05:55
17

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kurultay

00:06:20
18

Destanlar

00:05:26
19

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Budun Ve Otacı

00:02:41
20

Soru Çözümleri 1

00:22:57
2023 İlk Türk İslam Devletleri
Sıra

Adı

Süre
1

Karluklar

00:02:21
2

Karahanlılar

00:07:20
3

Gazneliler

00:05:04
4

Büyük Selçuklu Devleti

00:08:55
5

Mısırda Kurulan İlk Türk İslam Devletleri

00:12:28
6

Akkoyunlular- Timur İmparatorluğu

00:05:46
7

Babürler

00:02:42
8

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri

00:13:25
9

Anadolu Selçuklu Devleti

00:08:04
10

Kösedağ Savaşından Sonra Anadoluda Kurulan Türk Devletleri

00:16:03
11

İlk Türk İslam Devletlerinde Divan

00:06:25
12

Türk İslam Devletlerinde Saray Ve Devlet Görevlileri

00:09:26
13

Önemli Kentler(Ötüken-Buhara-Kaşgar-Semerkant)

00:04:01
14

İlk Türk İslam Devletleri Türk-islam Bilim İnsanları

00:16:05
15

Avrupayı Etkileyen Türk Ve Müslüman Kökenli Bilim Adamları

00:02:30
16

Soru Çözümleri 2

00:31:10
2023 Osmanlı Kuruluş ve Yükselme Dönemi
Sıra

Adı

Süre
1

Osman Bey Dönemi

00:03:34
2

Orhan Bey

00:08:42
3

Birinci Murat

00:07:14
4

Yıldırım Beyazıt

00:06:08
5

Çelebi Mehmet

00:03:19
6

İkinci Murat Dönemi

00:06:32
7

Fatih Sultan Mehmet

00:10:08
8

İkinci Beyazıt

00:03:13
9

Yavuz Sultan Selim

00:09:55
10

Kanuni Sultan Süleyman

00:10:05
11

Sokullu Mehmet Paşa

00:05:16
2023 Osmanlı Duraklama, Gerileme ve Dağılma Dönemi
Sıra

Adı

Süre
1

Osmanlıda Duraklamanın Nedenleri

00:12:25
2

Antlaşmalar (KARLOFÇA-PASAROFÇA-BELGRAD-KÜÇÜK KAYNARCA- YAŞ- EL ARİŞ-BALTA LİMANI-BUCAŞ)

00:22:56
3

Vakay-ı Vakvakiye

00:02:12
4

17 YY Islahatları

00:04:29
5

17 YY Islahatçıları

00:04:45
6

Genç Osman (İkinci Osman) Süper Osman

00:04:15
7

18 YY Islahatlarının Genel Özellikleri

00:02:20
8

Üçüncü Ahmet

00:10:21
9

1. Mahmut Dönemi

00:03:46
10

Üçüncü Mustafa

00:03:01
11

Üçüncü Selim

00:07:41
12

2. Mahmut

00:14:06
13

Abdülmecit Dönemi

00:10:41
14

Sultan Abdülaziz

00:10:20
15

İkinci Abdulhamit Dönemi

00:10:29
2023 Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet
Sıra

Adı

Süre
1

Divan-ı Hümayun Üyeleri

00:10:37
2

Osmanlıda Veraset Sistemi

00:04:51
3

Osmanlıda Devlet Yönetimi

00:04:11
4

Osmanlıda Miri Toprak

00:07:17
5

Osmanlıda Vergiler 1

00:05:34
6

Osmanlıda Vergiler 2

00:05:31
7

Osmanlıda Vergiler 3

00:03:45
8

Osmanlıda Ordu ( Kapıkulu Piyadeleri, Kapıkulu Süvarileri, Eyalet Askerleri)

00:12:32
9

Osmanlıda Padişah Alametleri

00:05:58
10

Osmanlıda Padişah Ünvanları

00:02:46
11

Osmanlıda Padişahın Yetkileri

00:05:27
12

Seyfiye- Kalemiye- İlmiye

00:12:48
13

Osmanlıda Eyalet Sistemi

00:04:05
14

Osmanlıda Eğitim

00:15:26
15

Minyatür

00:05:01
16

Çelebiler

00:04:54
17

İstanbulun Yöneticileri

00:02:25
18

Osmanlıda Saraylar

00:10:10
19

Osmanlıda Bankalar

00:07:02
20

Osmanlıda Kurumlar( Darül Aceze, Darül Elhan, Darül Bedayi, Darül Eytam, Darüş Şafaka)

00:05:11
21

Mimarlar

00:08:07
22

İlk Kadınlar

00:04:16
23

Osman Hamdi Bey

00:02:28
24

Osmanlı Kültür Medeniyeti ( Önemli Bilim İnsanları)

00:08:36
25

Osmanlıda Taşra Yönetimi

00:04:44
26

Soru Çözümleri 3

00:20:38
27

Soru Çözümleri 4

00:20:11
28

Türklerin Kullandıkları Takvimler (Yeni)

00:03:52
29

Askeri Okul

00:03:40
2023 Güncel
Sıra

Adı

Süre
1

Paraların Arkasındaki Şahsiyetler

00:06:03
2

Dünya Üzerindeki Bölgesel Örgütler

00:00:50
3

Dünya Üzerindeki Ekonomik Örgütler

00:01:39
4

Dünyada Küresel Örgütler

00:02:46
5

Dünyanın Yedi Harikası

00:02:35
6

Dünyanın İkinci Yedi Harikası

00:03:12
2023 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
Sıra

Adı

Süre
1

Ders 1

00:32:57
2

Ders 2

00:40:36
3

Ders 3

00:37:52
4

Ders 4

00:26:44
5

Soru Çözümü

00:24:52
2023 Türk İslam Tarihi
Sıra

Adı

Süre
1

Ders 1

00:35:25
2

Ders 2

00:40:23
3

Ders 3

00:35:26
4

Ders 4

00:36:58
2023 Türkiye Tarihi (Anadolu Selçuklu Devleti )
Sıra

Adı

Süre
1

Ders 1

00:34:53
2

Ders 2

00:36:36
2023 Osmanlı Devleti /Kuruluş Dönemi
Sıra

Adı

Süre
1

Ders 1

00:36:38
2

Ders 2

00:35:24
3

Ders 3

00:36:32
2023 Osmanlı Devleti / Yükselme Dönemi
Sıra

Adı

Süre
1

Ders 1

00:34:56
2

Ders 2

00:35:30
3

Ders 3

00:34:29
4

Ders 4

00:32:42
2023 Osmanlı Devleti / Duraklama Dönemi
Sıra

Adı

Süre
1

Ders 1

00:34:42
2

Ders 2

00:38:42
3

Ders 3

00:30:48
2023 Osmanlı Devleti / Gerileme Dönemi
Sıra

Adı

Süre
1

Ders 1

00:30:47
2

Ders 2

00:30:41
3

Ders 3

00:35:24
4

Ders 4

00:30:39
2023 Osmanlı Devleti / Dağılma Dönemi
Sıra

Adı

Süre
1

Ders 1

00:26:31
2

Ders 2

00:32:05
3

Ders 3

00:37:59
4

Ders 4

00:36:28
5

Ders 5

00:24:39
6

Ders 6

00:34:40
7

Ders 7

00:37:51
8

Ders 8

00:25:28
9

Ders 9

00:15:25
2023 Osmanlı Devleti /Kültür ve Medeniyet
Sıra

Adı

Süre
1

Ders 1

00:33:31
2

Ders 2

00:25:35
3

Ders 3

00:26:03
4

Ders 4

00:31:36
5

Osmanlı Devleti Tekrar 1

00:25:40
6

Osmanlı Devleti Tekrar 2

00:28:14
7

Osmanlı Devleti Tekrar 3

00:21:47
Öğrenci Yorumları