Video Ders 2023

2023 KPSS HAFIZA TEKNİKLERİYLE VATANDAŞLIK PAKETİ

Ürün Açıklaması
2023 KPSS HAFIZA TEKNİKLERİYLE VATANDAŞLIK PAKETİ
 
ÜRÜN İÇERİĞİ
 KPSS Vatandaşlık derslerinin hafıza teknikleriyle ve Mehmet EĞİT anlatımıyla videoları
 Derslerin “Fotoğrafik Hafıza Teknikleri”ne göre anlatımı
133 Kısa Ders Videosu (Videolar ortalama 4 dakikadır)
583 Dakika Konu Anlatımı
 Ünite sonlarında soru çözüm videoları
 Ünite sonlarında tarama testleri
 Sınırsız sayıda tekrar etme ve izleme imkânı
 Eğlenceli anlatım ve kalıcı öğrenme
 Son Kullanım süresi: 31 Temmuz 2023 (ÖSYM sınav takviminde oluşabilecek değişikliğe göre bu tarihler güncellenecek olup son kullanım tarihiniz 2023 KPSS sınav günüdür)
 
HEDİYE Ders Video İçerikleri
 Alanında uzman Sait ZAMAN anlatımlarıyla 40 saatlik konu anlatım videoları
 Ders öğretmeninin derste kullandığı özetlerinin pdf notlarını indirme imkânı
 Ünite sonları soru analizleri ile soru çözüm videoları
 Ünite sonlarında kendinizi test edebileceğiniz sorular ve yanlış yaptığınızda ilgili videoya yönlendiren sistem
 Sınırsız sayıda tekrar etme ve izleme imkânı
      ►Bu ürün DİJİTAL İÇERİKTİR! Kargo gönderimi yoktur.
      ►Sisteme dönem içerisinde eklenen yeni videolar, paket satın alan üyelere ücretsiz olarak tanımlanacaktır.
      ►Bu pakette yer alan KPSS genel kültür hafıza teknikleri videolarını günde 4 saat çalışarak 2 günde bitirebilirsiniz.
 
Bu paket dijital içeriktedir. Herhangi bir kargo gönderimi söz konusu değildir. Hafıza teknikleri paketlerini  "www.mehmetegit.com" web adresine üyelik yaptıktan sonra aynı web site üzerinden mail ve şifre girişiyle kullanabilirsiniz.
2023 Hukukun Temel Kavramları
Sıra

Adı

Süre
1

Sosyal Düzen Kuralları

00:05:05
2

Hukuk Kurallarının Özellikleri

00:03:14
3

Hukuk Kurallarının Yaptırımları

00:07:23
4

Hükümsüzlük

00:06:37
5

Memurlara Uygulanan Disiplin Cezaları

00:06:01
6

Hukuk Kurallarının Farklı Anlamları

00:04:51
7

Hukukun Kaynakları

00:06:40
8

Normlar Hiyerarşisi

00:09:00
9

Boşluk Türleri

00:03:36
10

Hukukun Dalları

00:06:21
11

Suçun Unsurları

00:04:08
12

Taksir Şekilleri

00:02:09
13

Ceza Hukukuna Hakim Olan İlkeler

00:09:41
14

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Veya Azaltan Nedenler

00:03:14
15

Vergi Hukukunda Yer Alan Vergi Türleri

00:03:28
16

Gerçek Kişilikte Ehliyet

00:05:09
17

Fiili Ehliyetin Şartları

00:05:36
18

Yargısal Erginlik

00:04:47
19

Ayırt Etme Gücünü Ortadan Kaldıran Haller

00:01:58
20

Kısıtlılık Sebepleri

00:03:23
21

Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişilerin Sınıflandırılması

00:04:25
22

Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi

00:06:13
23

Gaiplik

00:04:28
24

Mahiyetine Göre Haklar

00:05:13
25

Meşru Müdafa Ve Zaruret Hali

00:04:42
26

Borç İlişkisinin Unsurları

00:02:31
27

Borcu Doğuran Unsurlar

00:03:30
28

Borcu Sona Erdiren Haller

00:04:44
29

Türk Vatandaşlığı

00:05:54
30

Yabancıların Hukuku

00:04:31
31

Adli Para Cezası

00:02:43
32

Hapis Cezaları

00:04:11
33

Ayni Hak, Muris, Tereke

00:03:22
34

Türk Ticaret Kanununda Şirketler

00:03:31
35

Özel Hukuk Tüzel Kişilikleri

00:05:36
36

Ölüm Karinesi

00:02:57
37

Cezai Ehliyeti Etkileyen Durumlar

00:03:08
38

Vergi Hukukuna Hakim Olan İlkeler

00:02:20
2023 Anayasa Hukuku
Sıra

Adı

Süre
1

Egemenliğin Kaynağına Göre Devlet Modelleri

00:09:20
2

Hukuki Yapılarına Göre Devlet Modelleri

00:04:01
3

Devletin Unsurları

00:01:26
4

Demokrasinin Özellikleri

00:02:08
5

Demokrasinin Araçları

00:03:57
6

Anayasa Türleri

00:02:23
7

Kanun-i Esasi

00:07:21
8

1921 Anayasası

00:02:19
9

1924 Anayasası Ve Yapılan Değişiklikler

00:06:23
10

1961 Anayasası

00:02:13
11

1982 Anayasasının Temel İlkeleri

00:04:22
12

Cumhuriyetin Temel Nitelikleri

00:04:03
13

Seçim İlkeleri

00:05:33
14

Kimler Siyasi Parti Üyesi Olamaz

00:03:53
15

Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar

00:05:50
16

Kimler Oy Kullanamaz

00:03:15
17

Yüksek Seçim Kurulu

00:06:59
18

Laik Devlet İlkesi

00:03:51
19

Sosyal Devletin Amaçları

00:04:06
20

Sosyal Devletin Araçları

00:05:13
21

Kanuni Hakim Güvencesi Ve Eşitlik İlkesi

00:01:58
22

İstisna

00:05:21
23

Temel Hakların Düzenlenmesi Ve Sınırlandırılması

00:04:01
24

Sert Anayasanın Özellikleri

00:02:59
2023 1982 Anayasasında Yasama
Sıra

Adı

Süre
1

Milletvekili Seçilebilmek İçin Gerekli Şartlar

00:04:43
2

Görevinden Çekilmeden Milletvekili Olamayacak Görevliler

00:05:09
3

Yasama Sorumluluğu

00:02:18
4

Yasama Dokunulmazlığı

00:05:40
5

Milletvekili Sıfatının Sona Ermesi

00:05:44
6

TBMM Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

00:04:36
7

Seçimlerin Yenilenmesi

00:04:18
8

Ara Seçim Ve Seçimlerin Geriye Bırakılması

00:06:22
9

TBMM İç Yapısı

00:04:49
10

TBMM İç Tüzüğü

00:04:09
11

TBMM Başkanlık Divanının Yapısı

00:04:04
12

Meclis Başkanı Seçimi

00:04:04
13

TBMMnin Çalışma Düzeni

00:05:57
14

TBMMnin Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı

00:03:41
15

Tbmmnin Görevleri

00:07:05
16

Kanun Yapmak

00:03:13
17

Anayasa Değiştirmek

00:08:35
18

Bütçe Kanunu

00:02:41
19

Savaş İlanı Ve TSKnın Kullanılmasına Karar Vermek

00:05:55
20

Anayasal Denetime Tabi Olan Parlamento Kararları

00:02:16
21

Siyasi Parti Ve Siyasi Parti Grubu

00:01:22
2023 1982 Anayasasında Yürütme
Sıra

Adı

Süre
1

Cumhurbaşkanlığına Aday Olmak İçin Aranan Şartlar

00:03:05
2

TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

00:04:36
3

Cumhurbaşkanının Görevleri

00:02:37
4

Cumhurbaşkanının Yasama İle İlgili Görevleri

00:03:54
5

Cumhurbaşkanını Yürütme İle İlgili Görevleri

00:07:07
6

Cumhurbaşkanını Yargı İle İlgili Görevleri

00:02:23
7

Cumhurbaşkanlığına Vekalet

00:03:22
8

Cumhurbaşkanı Kararnamesi

00:03:36
9

Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu

00:03:45
10

Cumhurbaşkanlığı Koltuğunun Boşalması

00:04:24
11

Olağanüstü Hal Yönetim Usülleri

00:04:42
12

Başkomutanlık Ve Genel Kurmay Başkanlığı

00:03:03
13

Milli Güvenlik Kurulu

00:05:03
14

Devlet Denetleme Kurulu

00:03:42
2023 1982 Anayasasında Yargı
Sıra

Adı

Süre
1

Yüksek Mahkemeler

00:04:29
2

Anayasa Mahkemesi Üye Seçimi

00:04:25
3

Anayasa Mahkemesinin Görevleri

00:06:38
4

Anayasa Mahkemesi Tarafından Denetlenmeyen İşler

00:02:39
5

Yargıtay

00:06:17
6

Danıştay

00:03:42
7

Hakimler Ve Savcılar Kurulu

00:05:17
2023 İdare Hukuku
Sıra

Adı

Süre
1

Türkiye Cumhuriyeti İdaresinin Görevleri

00:03:10
2

Genel İdari Kolluk Makamları

00:03:38
3

Kamu Düzeni Öğeleri

00:03:23
4

Kamu Hizmetinin Temel Özellikleri

00:04:42
5

Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilat Yapısı

00:04:31
6

İl Genel İdaresi Ve İlçe İdaresi

00:05:03
7

Belediye İdaresi

00:05:27
8

Köy İdaresi

00:05:50
9

İdarenin Mal Edinme Yöntemleri

00:04:40
10

Memur Olma Şartları

00:05:03
11

Memurların Yükümlülükleri

00:04:58
12

Memurlara Uygulanan Yasaklar

00:04:23
13

Memurlara Tanınan Mesleki Haklar Ve Ayrıcalıklar

00:04:36
14

Memurlara Tanınan Mali Haklar

00:03:39
15

Memurlara Uygulanan Disiplin Cezaları

00:06:01
16

Memurluğu Sona Erdiren Durumlar

00:03:38
17

Kanun Resitali

00:04:38
2023 Güncel
Sıra

Adı

Süre
1

Türkiyenin Üyesi Olduğu Örgütler

00:04:54
2

Türkiyenin Üye Olmadığı Örgütler

00:04:10
3

Avrupa Birliği Organları

00:03:35
4

Avrupa Birliğine Aday Olan Ülkeler

00:02:43
5

Birleşmiş Milletler

00:06:14
6

G-7 Ülkeleri

00:02:36
7

Paraların Arkasındaki Şahsiyetler

00:06:03
8

Dünya Üzerindeki Bölgesel Örgütler

00:00:50
9

Dünya Üzerindeki Ekonomik Örgütler

00:01:39
10

Dünyadaki Küresel Örgütler

00:02:46
11

Dünyanın 7 Harikası

00:02:35
12

Dünyanın İkinci Yedi Harikası

00:03:12
2023 Temel Kavramlar
Sıra

Adı

Süre
1

Ders 1

00:39:10
2

Ders 2

00:32:45
3

Ders 3

00:40:44
4

Ders 4

00:38:53
5

Ders 5

00:34:57
6

Ders 6

00:36:41
7

Ders 7

00:37:32
8

Ders 8

00:16:18
9

Ders 9

00:15:32
10

Ders 10

00:34:46
11

Ders 11

00:35:40
12

Ders 12 (Devlet ve Hükümet Türleri)

00:34:58
13

Ders 13 (Devlet ve Hükümet Türleri)

00:40:17
14

Devlet ve Hükümet Türleri (Soru Çözümü)

00:21:40
15

Hukuk Un Temel Kavramları (Soru Çözümü)

00:20:19
16

T.c. nin Temel Nitelikleri (Soru Çözümü)

00:15:42
2023 Anayasa Hukuku
Sıra

Adı

Süre
1

Ders 1

00:39:30
2

Ders 2

00:39:30
3

Ders 3

00:34:38
4

Anayasa Tarihi (Soru Çözümü)

00:14:29
2023 Temel Hak ve Ödevler
Sıra

Adı

Süre
1

Ders 1

00:37:38
2

Ders 2

00:38:08
3

Temel Hak Ve Ödevler (Soru Çözümü)

00:19:16
2023 Yasama
Sıra

Adı

Süre
1

Ders 1

00:35:22
2

Ders 2

00:38:21
3

Ders 3

00:33:18
4

Ders 4

00:36:44
5

Ders 5

00:33:58
6

Yasama (Soru Çözümü)

00:20:33
2023 Yürütme
Sıra

Adı

Süre
1

Ders 1

00:35:27
2

Ders 2

00:36:47
3

Yürütme (Soru Çözümü)

00:17:58
2023 Yargı
Sıra

Adı

Süre
1

Ders 1

00:33:44
2

Ders 2

00:30:53
3

Ders 3

00:31:47
4

Yargı (soru Çözümü)

00:16:57
2023 İdare Hukuku
Sıra

Adı

Süre
1

Ders 1

00:34:45
2

Ders 2

00:35:30
3

Ders 3

00:32:53
4

Ders 4

00:38:10
5

İdare Hukuk (Soru Çözümü)

00:17:32
6

Kamu Görevlileri (Soru Çözümü)

00:18:58
2023 Uluslararası Kuruluşlar
Sıra

Adı

Süre
1

Ders 1

00:23:46
2

Uluslararası Kuruluşlar (Soru Çözümü)

00:17:47
2023 Güncel Bilgiler
Sıra

Adı

Süre
1

Ders 1

00:31:47
2

Ders 2

00:31:03
3

Genel Kültür Bilgileri (Soru Çözümü)

00:17:55
4

Ders 4 (GENEL TEKRAR)

00:31:03
Öğrenci Yorumları