Video Ders 2022

2022 KPSS İNKILAP TARİHİ

Ürün Açıklaması
2022 İNKILAP TARİHİ
Sıra

Adı

Süre
1

Osmanlıcılık

00:03:21
2

İslamcılık

00:03:57
3

Türkçülük ( Turancılık)

00:03:03
4

Adem-i Merkeziyetçilik Batıcılık

00:03:22
5

İttihat Ve Terakki Partisi

00:03:56
6

31 Mart Olayı

00:03:30
7

Trablusgarp Savaşı

00:07:57
8

Uşi Antlaşması

00:04:42
9

Birinci Balkan Savaşı

00:07:01
10

İkinci Balkan Savaşı

00:03:11
11

Birinci Dünya Savaşına Girme Nedenleri

00:08:05
12

Birinci Dünya Savaşında Osmanlının Savaştığı Cepheler

00:05:59
13

Kafkas Cephesi

00:03:53
14

Çanakkale Savaşı

00:07:58
15

Atatürkün Çanakkalede Savaştığı Cepheler

00:03:58
16

Irak, Musul, Suriye Ve Filistin Cepheleri

00:04:08
17

Birinci Dünya Savaşını Bitiren Antlaşmalar

00:05:19
18

Birinci Dünya Savaşında Gizli Antlaşmalar

00:10:14
19

Mondros Ateşkes Antlaşması

00:07:53
20

Wilson Prensipleri

00:04:14
21

Paris Barış Konferansı

00:03:57
22

Milli Mücadeleyi Destekleyen Gazeteler

00:05:15
23

Yararlı Cemiyetler

00:07:23
24

Mustafa Kemalin Kurduğu Gazeteler

00:03:04
25

Zararlı Cemiyetler

00:07:08
26

Cemiyetler

00:03:46
27

Birinci Dünya Savaşının Sonuçları

00:07:06
28

Osmanlı Devletinin, Fiilen, Hukuken, Resmen Sona Ermesi

00:03:01
29

Türkiye Cumhuriyetinin Tanınması

00:05:35
30

Raporlar

00:06:51
31

Havza Genelgesi

00:06:02
32

Amasya Genelgesi

00:08:22
33

Erzurum Kongresi

00:11:04
34

Sivas Kongresi

00:08:23
35

Amasya Görüşmeleri

00:04:38
36

Temsil Heyetinin Ankaraya Gelmesi

00:03:12
37

Son Mebusan Meclisi

00:04:31
38

Misakı Millide Geçen Konular

00:07:02
39

Birinci TBMMnin Özellikleri

00:05:10
40

İstanbul Hükümetinin Doğrudan Çıkardığı Ayaklanmalar Ve Kuvayı Milliyeci Olup Da Sonradan Ayaklananlar

00:03:38
41

Birinci TBMMnin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler

00:04:10
42

Birinci TBMMde Yer Alan Gruplar

00:05:41
43

TBMMnin Çıkarmış Olduğu Kanunlar

00:05:20
44

İstanbul Hükümetinin Ve İtilaf Devletlerinin TBMMye Karşı Çıkardığı Ayaklanmalar

00:06:35
45

Sevr Barış Antlaşması

00:03:37
46

Kurtuluş Savaşına Karşı Çıkan Gazeteler

00:03:44
47

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Süreci Kronolojik Sıralaması

00:06:56
48

Doğu Cephesi

00:09:07
49

Güney Cephesi

00:05:55
50

TBMMyi Tanıyan İlk Devletler

00:03:17
51

Gediz Muharebesi Ve Düzenli Orduya Geçiş

00:03:56
52

Birinci İnönü Savaşı

00:06:51
53

İstiklal Marşı

00:06:23
54

Londra Konferansı

00:03:25
55

Londra Antlaşması

00:06:46
56

Moskova Antlaşması

00:07:31
57

İkinci İnönü Zaferi

00:03:49
58

Kütahya Eskişehir Savaşları

00:08:06
59

Sakarya Meydan Muharebesi

00:10:01
60

Büyük Taarruz

00:07:02
61

Mudanya Ateşkes Antlaşması

00:03:31
62

Lozan Barış Antlaşması

00:10:06
63

İstiklal Mahkemelerinin Kurulduğu Olaylar

00:03:38
64

Saltanatın Kaldırılması

00:03:47
65

İkinci TBMMnin Açılması

00:03:11
66

Cumhuriyetin İlanı

00:03:55
67

Halifeliğin Kaldırılması

00:03:16
68

Halifeliğin Kaldırıldığı Gün Yapılan Diğer İnkılaplar

00:04:36
69

Çok Partili Hayat

00:06:28
70

Şeyh Sait İsyanı

00:06:24
71

Türk Kadınına Siyasi Hakların Verilmesi

00:01:59
72

Medeni Kanun

00:06:39
73

Eğitim Alanındaki İnkılaplar

00:03:53
74

Toplumsal Alandaki İnkılaplar

00:03:08
75

1921, 1924, 1961, 1982 Anayasaları Ve Özellikleri

00:08:34
76

Olaylar

00:07:24
77

Laiklik

00:04:43
78

Milliyetçilik

00:04:36
79

İnkılapçılık

00:03:20
80

Halkçılık

00:02:22
81

Cumhuriyetçilik

00:02:36
82

Devletçilik

00:03:43
83

Mustafa Kemalin Okuduğu Okullar

00:04:38
84

Nutuk

00:03:41
85

Atatürkün Manevi Evlatları

00:04:54
86

Atatürkün Etkilendiği Fikir Adamları

00:05:44
87

Atatürkü Etkileyen 4 Şehir

00:03:59
88

Atatürkün Vefatı

00:02:55
89

Basmacı Hareketi

00:04:42
90

Köy Enstitüleri

00:04:12
91

Meiji Restorasyonu

00:02:19
92

Kıbrıs Barış Harekatı

00:07:20
93

Dörtlü Takrir

00:02:46
94

İlk Hükumetin İcra Vekilleri

00:06:42
95

İkinci Dünya Savaşına Katılan Ülkeler

00:04:39
96

İkinci Dünya Savaşında Almanya

00:05:33
97

İkinci Dünya Savaşında Japonya

00:03:09
98

İkinci Dünya Savaşında İtalya

00:04:06
99

İkinci Dünya Savaşında Türkiye

00:05:21
100

İkinci Dünya Savaşında Cepheler

00:08:00
101

İkinci Dünya Savaşının Sonuçları

00:05:55
102

İkinci Dünya Savaşı Sırasındaki Konferanslar

00:12:50
Öğrenci Yorumları