Video Ders 2022

2022 KPSS VATANDAŞLIK

Ürün Açıklaması

Kıymetli Arkadaşlarım,
    Yıllardır öğrenci rehberliği (koçluk) yapıyorum. Özellikle vatandaşlık dersinde öğrencilerin bilgileri çok çabuk unuttuğunu, onlarca kez tekrar yapmak zorunda kaldığını, bu durumun onları ( sizleri ) sıkıntıya ve strese soktuğunu gözlemledim. Bu anlaşılabilir bir durumdu. Çünkü vatandaşlık dersi içinde yüzlerce soyut kavram var. Bu kavramların çoğu eski dilde var olan ve gündelik hayatımızda kullanmadığımız kelimelerden oluşmakta. Bu münasebetle böyle bir alanda çalışmak zaruri oldu ve  coğrafya/ tarihten sonra serinin üçüncü eseri ortaya çıktı... 


 Hafıza teknikleri her branşa uygulanabilir. UNUTMAYIN! Aslında mutlak unutma diye bir şey yoktur. Sadece ihtiyaç anında hatırlayamamak vardır. Bunun nedeni HAFIZANIN üç işlevinden biri olan “KAYDETME” işleminin doğru yapılamamasıdır. İşte hafıza teknikleri de bu kaydetme aşamasında doğru yöntemi (bilgiyi resme dönüştürme, soyuttan-somuta) kullandığı için birçok bilgi de ömür boyu unutulmayacak bir kalıcılık sağlıyor. (İnsan beyninin çalışma prensibi şöyle der: bana 1000 kelime edeceğine 1 resim göster.) İnanıyorum ki bu  teknikleri dinledikten sonra vatandaşlık dersi sorun olmaktan çıkacaktır. Sözün özü içime sinen güzel bir çalışma oldu. Sizlere de katkı sunacağını umuyorum. 


 Videolar kısa süreli olup (3- 5 dk)  tamamını 1 günde bitirmek mümkündür. Ancak bir günde bitirmeyin Tabii zamana yayın günde 3 ile 10 arası video dinleyebilirsiniz daha kalıcı olur. Sizden istediğim sadece başka bir şeyle meşgul olmadan konsantre bir şekilde videoya odaklanmanız. Pür dikkat anlattığım 3-5 dakikalık videoya odaklanın. Ve video kapattıktan sonra kendinizi test edin. Bu çalışmanın editöryal sorumluluğunu üstlenen başta Vatandaşlık dersi öğretmeni Esra Özkan Karaoğlu'na , grafikerlerimiz Ertuğrul Yöndem, İsa Tuna,Onurhan Akoğuz  ve Özden Öz'e, yazılım ekibinden Faruk Yılmaz ve değerli ekibine, tasarım ajansından Gözde hanım ve ekibine şükranlarımı sunarım.  Bu çalışmanın vücuda gelmesinde perde arkasındaki kahramanlara da teşekkürlerimi sunarım 


    SON SÖZ : Bence bir insan ömre birkaç tecrübe (uzmanlık) sığdırmalı. Yeknesaklık tercihi olmamalı. Eski çağda yaşamış Aristo, Strabon , Farabi, İbn-i Sina gibi filozoflara hep hayranlık duymuşumdur. Sadece tek bir alana yoğunlaşıp sonra da emekliliklerini beklememişler. Kim bilir belki bu çalışma bazı konularda size ilham olur. Selamlarımla... 


    M.EĞİT

2022 Hukukun Temel Kavramları
Sıra

Adı

Süre
1

Sosyal Düzen Kuralları

00:05:05
2

Hukuk Kurallarının Özellikleri

00:03:14
3

Hukuk Kurallarının Yaptırımları

00:07:23
4

Hükümsüzlük

00:06:37
5

Memurlara Uygulanan Disiplin Cezaları

00:06:01
6

Hukuk Kurallarının Farklı Anlamları

00:04:51
7

Hukukun Kaynakları

00:06:40
8

Normlar Hiyerarşisi

00:09:00
9

Boşluk Türleri

00:03:36
10

Hukukun Dalları

00:06:21
11

Suçun Unsurları

00:04:08
12

Taksir Şekilleri

00:02:09
13

Ceza Hukukuna Hakim Olan İlkeler

00:09:41
14

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Veya Azaltan Nedenler

00:03:14
15

Vergi Hukukunda Yer Alan Vergi Türleri

00:03:28
16

Gerçek Kişilikte Ehliyet

00:05:09
17

Fiili Ehliyetin Şartları

00:05:36
18

Yargısal Erginlik

00:04:47
19

Ayırt Etme Gücünü Ortadan Kaldıran Haller

00:01:58
20

Kısıtlılık Sebepleri

00:03:23
21

Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişilerin Sınıflandırılması

00:04:25
22

Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi

00:06:13
23

Gaiplik

00:04:28
24

Mahiyetine Göre Haklar

00:05:13
25

Meşru Müdafa Ve Zaruret Hali

00:04:42
26

Borç İlişkisinin Unsurları

00:02:31
27

Borcu Doğuran Unsurlar

00:03:30
28

Borcu Sona Erdiren Haller

00:04:44
29

Türk Vatandaşlığı

00:05:54
30

Yabancıların Hukuku

00:04:31
31

Adli Para Cezası

00:02:43
32

Hapis Cezaları

00:04:11
33

Ayni Hak, Muris, Tereke

00:03:22
34

Türk Ticaret Kanununda Şirketler

00:03:31
35

Özel Hukuk Tüzel Kişilikleri

00:05:36
36

Ölüm Karinesi

00:02:57
37

Cezai Ehliyeti Etkileyen Durumlar

00:03:08
38

Vergi Hukukuna Hakim Olan İlkeler

00:02:20
2022 Anayasa Hukuku
Sıra

Adı

Süre
1

Egemenliğin Kaynağına Göre Devlet Modelleri

00:09:20
2

Hukuki Yapılarına Göre Devlet Modelleri

00:04:01
3

Devletin Unsurları

00:01:26
4

Demokrasinin Özellikleri

00:02:08
5

Demokrasinin Araçları

00:03:57
6

Anayasa Türleri

00:02:23
7

Kanun-i Esasi

00:07:21
8

1921 Anayasası

00:02:19
9

1924 Anayasası Ve Yapılan Değişiklikler

00:06:23
10

1961 Anayasası

00:02:13
11

1982 Anayasasının Temel İlkeleri

00:04:22
12

Cumhuriyetin Temel Nitelikleri

00:04:03
13

Seçim İlkeleri

00:05:33
14

Kimler Siyasi Parti Üyesi Olamaz

00:03:53
15

Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar

00:05:50
16

Kimler Oy Kullanamaz

00:03:15
17

Yüksek Seçim Kurulu

00:06:59
18

Laik Devlet İlkesi

00:03:51
19

Sosyal Devletin Amaçları

00:04:06
20

Sosyal Devletin Araçları

00:05:13
21

Kanuni Hakim Güvencesi Ve Eşitlik İlkesi

00:01:58
22

İstisna

00:05:21
23

Temel Hakların Düzenlenmesi Ve Sınırlandırılması

00:04:01
24

Sert Anayasanın Özellikleri

00:02:59
2022 1982 Anayasasında Yasama
Sıra

Adı

Süre
1

Milletvekili Seçilebilmek İçin Gerekli Şartlar

00:04:43
2

Görevinden Çekilmeden Milletvekili Olamayacak Görevliler

00:05:09
3

Yasama Sorumluluğu

00:02:18
4

Yasama Dokunulmazlığı

00:05:40
5

Milletvekili Sıfatının Sona Ermesi

00:05:44
6

TBMM Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

00:04:36
7

Seçimlerin Yenilenmesi

00:04:18
8

Ara Seçim Ve Seçimlerin Geriye Bırakılması

00:06:22
9

TBMM İç Yapısı

00:04:49
10

TBMM İç Tüzüğü

00:04:09
11

TBMM Başkanlık Divanının Yapısı

00:04:04
12

Meclis Başkanı Seçimi

00:04:04
13

TBMMnin Çalışma Düzeni

00:05:57
14

TBMMnin Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı

00:03:41
15

Tbmmnin Görevleri

00:07:05
16

Kanun Yapmak

00:03:13
17

Anayasa Değiştirmek

00:08:35
18

Bütçe Kanunu

00:02:41
19

Savaş İlanı Ve TSKnın Kullanılmasına Karar Vermek

00:05:55
20

Anayasal Denetime Tabi Olan Parlamento Kararları

00:02:16
21

Siyasi Parti Ve Siyasi Parti Grubu

00:01:22
2022 1982 Anayasasında Yürütme
Sıra

Adı

Süre
1

Cumhurbaşkanlığına Aday Olmak İçin Aranan Şartlar

00:03:05
2

TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

00:04:36
3

Cumhurbaşkanının Görevleri

00:02:37
4

Cumhurbaşkanının Yasama İle İlgili Görevleri

00:03:54
5

Cumhurbaşkanını Yürütme İle İlgili Görevleri

00:07:07
6

Cumhurbaşkanını Yargı İle İlgili Görevleri

00:02:23
7

Cumhurbaşkanlığına Vekalet

00:03:22
8

Cumhurbaşkanı Kararnamesi

00:03:36
9

Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu

00:03:45
10

Cumhurbaşkanlığı Koltuğunun Boşalması

00:04:24
11

Olağanüstü Hal Yönetim Usülleri

00:04:42
12

Başkomutanlık Ve Genel Kurmay Başkanlığı

00:03:03
13

Milli Güvenlik Kurulu

00:05:03
14

Devlet Denetleme Kurulu

00:03:42
2022 1982 Anayasasında Yargı
Sıra

Adı

Süre
1

Yüksek Mahkemeler

00:04:29
2

Anayasa Mahkemesi Üye Seçimi

00:04:25
3

Anayasa Mahkemesinin Görevleri

00:06:38
4

Anayasa Mahkemesi Tarafından Denetlenmeyen İşler

00:02:39
5

Yargıtay

00:06:17
6

Danıştay

00:03:42
7

Hakimler Ve Savcılar Kurulu

00:05:17
2022 İdare Hukuku
Sıra

Adı

Süre
1

Türkiye Cumhuriyeti İdaresinin Görevleri

00:03:10
2

Genel İdari Kolluk Makamları

00:03:38
3

Kamu Düzeni Öğeleri

00:03:23
4

Kamu Hizmetinin Temel Özellikleri

00:04:42
5

Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilat Yapısı

00:04:31
6

İl Genel İdaresi Ve İlçe İdaresi

00:05:03
7

Belediye İdaresi

00:05:27
8

Köy İdaresi

00:05:50
9

İdarenin Mal Edinme Yöntemleri

00:04:40
10

Memur Olma Şartları

00:05:03
11

Memurların Yükümlülükleri

00:04:58
12

Memurlara Uygulanan Yasaklar

00:04:23
13

Memurlara Tanınan Mesleki Haklar Ve Ayrıcalıklar

00:04:36
14

Memurlara Tanınan Mali Haklar

00:03:39
15

Memurlara Uygulanan Disiplin Cezaları

00:06:01
16

Memurluğu Sona Erdiren Durumlar

00:03:38
17

Kanun Resitali

00:04:38
2022 Güncel
Sıra

Adı

Süre
1

Türkiyenin Üyesi Olduğu Örgütler

00:04:54
2

Türkiyenin Üye Olmadığı Örgütler

00:04:10
3

Avrupa Birliği Organları

00:03:35
4

Avrupa Birliğine Aday Olan Ülkeler

00:02:43
5

Birleşmiş Milletler

00:06:14
6

G-7 Ülkeleri

00:02:36
7

Paraların Arkasındaki Şahsiyetler

00:06:03
8

Dünya Üzerindeki Bölgesel Örgütler

00:00:50
9

Dünya Üzerindeki Ekonomik Örgütler

00:01:39
10

Dünyadaki Küresel Örgütler

00:02:46
11

Dünyanın 7 Harikası

00:02:35
12

Dünyanın İkinci Yedi Harikası

00:03:12

Kıymetli Arkadaşlarım,
    Yıllardır öğrenci rehberliği (koçluk) yapıyorum. Özellikle vatandaşlık dersinde öğrencilerin bilgileri çok çabuk unuttuğunu, onlarca kez tekrar yapmak zorunda kaldığını, bu durumun onları ( sizleri ) sıkıntıya ve strese soktuğunu gözlemledim. Bu anlaşılabilir bir durumdu. Çünkü vatandaşlık dersi içinde yüzlerce soyut kavram var. Bu kavramların çoğu eski dilde var olan ve gündelik hayatımızda kullanmadığımız kelimelerden oluşmakta. Bu münasebetle böyle bir alanda çalışmak zaruri oldu ve  coğrafya/ tarihten sonra serinin üçüncü eseri ortaya çıktı... 


 Hafıza teknikleri her branşa uygulanabilir. UNUTMAYIN! Aslında mutlak unutma diye bir şey yoktur. Sadece ihtiyaç anında hatırlayamamak vardır. Bunun nedeni HAFIZANIN üç işlevinden biri olan “KAYDETME” işleminin doğru yapılamamasıdır. İşte hafıza teknikleri de bu kaydetme aşamasında doğru yöntemi (bilgiyi resme dönüştürme, soyuttan-somuta) kullandığı için birçok bilgi de ömür boyu unutulmayacak bir kalıcılık sağlıyor. (İnsan beyninin çalışma prensibi şöyle der: bana 1000 kelime edeceğine 1 resim göster.) İnanıyorum ki bu  teknikleri dinledikten sonra vatandaşlık dersi sorun olmaktan çıkacaktır. Sözün özü içime sinen güzel bir çalışma oldu. Sizlere de katkı sunacağını umuyorum. 


 Videolar kısa süreli olup (3- 5 dk)  tamamını 1 günde bitirmek mümkündür. Ancak bir günde bitirmeyin Tabii zamana yayın günde 3 ile 10 arası video dinleyebilirsiniz daha kalıcı olur. Sizden istediğim sadece başka bir şeyle meşgul olmadan konsantre bir şekilde videoya odaklanmanız. Pür dikkat anlattığım 3-5 dakikalık videoya odaklanın. Ve video kapattıktan sonra kendinizi test edin. Bu çalışmanın editöryal sorumluluğunu üstlenen başta Vatandaşlık dersi öğretmeni Esra Özkan Karaoğlu'na , grafikerlerimiz Ertuğrul Yöndem, İsa Tuna,Onurhan Akoğuz  ve Özden Öz'e, yazılım ekibinden Faruk Yılmaz ve değerli ekibine, tasarım ajansından Gözde hanım ve ekibine şükranlarımı sunarım.  Bu çalışmanın vücuda gelmesinde perde arkasındaki kahramanlara da teşekkürlerimi sunarım 


    SON SÖZ : Bence bir insan ömre birkaç tecrübe (uzmanlık) sığdırmalı. Yeknesaklık tercihi olmamalı. Eski çağda yaşamış Aristo, Strabon , Farabi, İbn-i Sina gibi filozoflara hep hayranlık duymuşumdur. Sadece tek bir alana yoğunlaşıp sonra da emekliliklerini beklememişler. Kim bilir belki bu çalışma bazı konularda size ilham olur. Selamlarımla... 


    M.EĞİT

Öğrenci Yorumları