Video Ders 2022

2022 YKS COĞRAFYA

Ürün Açıklaması
2022 Türkiyenin Coğrafi Konumu
Sıra

Adı

Süre
1

Türkiye Sınır Kapıları Özellikleri

00:01:52
2

Türkiyede Gece Gündüz Süresinin Değişimi

00:01:48
2022 Türkiyede Yerşekilleri ve Jeolojik Süreçler
Sıra

Adı

Süre
1

Birinci Jeolojik Zaman

00:01:42
2

İkinci Jeolojik Zaman

00:00:56
3

Üçüncü Jeolojik Zaman

00:03:02
4

Dördüncü Jeolojik Zaman

00:02:26
5

Masif Araziler

00:03:50
6

Orta Toros Dağları

00:02:18
7

Batı Karadeniz Dağları

00:02:16
8

Türkiyede Kırık Dağlar

00:02:31
9

Marmara Bölgesi Dağları

00:01:53
10

İç Anadolu Volkanik Dağları

00:00:50
11

Türkiyede Deprem Riskinin Az Olduğu Alanlar

00:01:40
12

Anadoluyu Sıkıştıran Levhalar

00:00:55
13

Karstik Ovalar

00:02:24
14

Volkanik Ovalar

00:02:06
15

Ege Denizindeki Delta Ovaları

00:02:19
16

Marmara Bölgesi Platoları

00:00:34
17

İç Anadolu Platoları

00:02:04
18

Akdeniz Bölgesi Platoları

00:00:53
19

Akdeniz Egzersiz

00:00:41
20

Türkiyede Toprak Tipleri

00:04:44
21

Heyelan-Set Göller

00:03:00
22

Kıyı-Set Göller

00:01:52
22

Volkanik Set Göller

00:02:49
23

Alüviyal-Set Göller

00:01:47
24

Karstik Göller

00:02:02
25

Kapalı Havza Gölleri

00:02:01
26

Fırat Nehri Üzerindeki Barajlar

00:02:34
27

Dicle Nehri Üzerindeki Barajlar

00:01:17
28

Manavgat Nehri Üzerindeki Barajlar

00:01:29
29

Türkiyede Kıyı Tipleri

00:03:08
30

Türkiye Akarsularının Özellikleri

00:02:54
31

Karadenize Dökülen Akarsular

00:02:54
32

Marmaraya Dökülen Akarsular

00:01:37
33

Ege Denizine Dökülen Akarsular

00:02:11
34

Akdenize Dökülen Akarsular

00:02:42
35

Basra Körfezine Dökülen Akarsular

00:02:12
36

Hazar Gölüne Dökülen Akarsular

00:02:02
37

Dünya Üzerinde Önemli Boğaz Ve Kanallar

00:02:02
2022 İklim Bilgisi
Sıra

Adı

Süre
1

Atmosfer

00:02:13
2

Türkiyede Az Yağış Alan Yerler

00:02:43
3

Maki Türleri

00:02:44
4

Akdeniz Bölgesi Ormanları

00:01:48
5

Geniş Yapraklı Ağaçlar

00:01:33
6

Step Türleri

00:03:53
7

Konveksiyonel Yağış Alan Yerler

00:01:25
2022 Türkiyede Nüfus ve Yerleşme
Sıra

Adı

Süre
1

Türkiyede Nüfusun Seyrek Olduğu Yerler

00:07:48
2

Köy Altı Yerleşmeleri

00:01:57
3

Bölgelere Göre Köyaltı Yerleşmeleri

00:04:35
4

Doğu Ve Güneydoğu Köyaltı Yerleşmeleri

00:01:18
5

Devamlı Köyaltı Yerleşmeleri

00:01:20
2022 Türkiyede Tarım ve Hayvancılık
Sıra

Adı

Süre
1

Akdeniz Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:00:44
2

Ege Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:02:30
3

Karadeniz Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:01:16
4

İç Anadolu Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:02:29
5

Marmara Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:02:10
6

Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:02:17
7

Devlet Kontrolünde Olan Tarım Ürünleri

00:02:55
8

Tarım Ürünleri Konuşuyor

00:07:52
9

Türkiyede Hayvancılık

00:04:48
10

Türkiyede Arıcılık

00:01:41
11

Türkiyede İpekböcekçiliği

00:02:13
2022 Türkiyede Madencilik ve Enerji
Sıra

Adı

Süre
1

Bor Madeni

00:01:54
2

Civa

00:01:18
3

Kurşun Çinko

00:01:08
4

Demir

00:01:57
5

Feldspat Madeni

00:01:47
6

Kükürt

00:00:47
7

Perlit Madeni

00:01:52
8

Volfram (tungsten)

00:01:19
9

Manyezit

00:02:04
10

Zımpara Taşı

00:01:25
11

Bakır

00:01:59
12

Barit Yatakları

00:01:52
13

Petrol

00:01:51
14

Doğalgaz Yatakları

00:03:13
15

Uranyum

00:01:27
16

Fosfat

00:00:49
17

Manganez

00:02:35
18

Asbest

00:02:19
19

Boksit (alüminyum) Madeni

00:02:40
20

Krom Madeni

00:01:42
21

Trona

00:01:12
22

Taş Kömürü

00:01:02
23

Doğalgaz Santralleri

00:01:59
24

Linyitle Çalışan Termik Santraller

00:02:22
25

Petrol Rafinerileri

00:01:41
26

Rüzgar Santralleri

00:01:19
27

Jeotermal Santraller

00:01:58
28

Güneş Enerji Santralleri

00:01:19
29

Tükenebilir Enerji Kaynakları

00:01:13
30

Tükenmez Enerji Kaynakları

00:00:57
2022 Türkiyede Sanayi
Sıra

Adı

Süre
1

Türkiyede Uçak Sanayi

00:01:32
2

Türkiyede Kağıt Sanayi

00:01:55
3

Türkiyede Lokomotif Sanayi

00:02:39
4

Türkiyede Cam Fabrikaları

00:03:00
5

Türkiyedeki Sigara Fabrikaları

00:01:13
2022 Türkiyede Ulaşım ve Ticaret
Sıra

Adı

Süre
1

Doğal Geçitler

00:04:15
2

Hızlı Tren Hattı Güzergahları

00:01:34
3

Türkiyenin İhraç Ürünleri

00:02:10
4

Türkiyenin İthal Ürünleri

00:04:18
2022 Güncel
Sıra

Adı

Süre
1

Dünyanın Yedi Harikası

00:02:25
2

Dünyanın İkinci Yedi Harikası

00:03:12
3

Dünyada Küresel Örgütler

00:02:46
4

Dünya Üzerinde Bölgesel Örgütler

00:00:50
5

Dünya Üzerinde Ekonomik Örgütler

00:01:39
2022 İlk Uygarlıklar ve Tarih Öncesi Devirler
Sıra

Adı

Süre
1

Çin Uygarlığı

00:01:21
2

Aztek Maya Uygarlığı

00:02:02
3

Mezopotamya Medeniyeti

00:01:53
4

İnka Medeniyeti

00:01:11
5

Mısır Uygarlığı

00:02:40
6

Paleolitik Devirde Yaşananlar

00:01:19
7

Neolitik Devir

00:01:24
8

Kalkolitik Devir

00:01:29
Örnek Videolar
Öğrenci Yorumları