Video Ders 2023

2023 YKS HAFIZA TEKNİKLERİYLE 2'Lİ TARİH ve COĞRAFYA PAKETİ

Ürün Açıklaması

2023 YKS HAFIZA TEKNİKLERİYLE 2’li TARİH ve COĞRAFYA PAKETi

ÜRÜN İÇERİĞİ

  • YKS Tarih ve Coğrafya dersleri hafıza teknikleriyle ve Mehmet Eğit anlatımıyla videolar 
  • Derslerin “Fotoğrafik Hafıza Teknikleri”ne göre anlatımı
  • 400 Kısa Ders Videosu (Videolar 2 İle 8 Dakika Arasındadır)
  • 1200 Dakika Konu Anlatımı
  • Sınırsız sayıda tekrar etme ve izleme imkânı
  • Eğlenceli anlatım ve kalıcı öğrenme
  • Son Kullanım süresi: 31 Temmuz 2023 (ÖSYM sınav takviminde oluşabilecek değişikliğe göre bu tarihler güncellenecek olup son kullanım tarihiniz 2023 YKS sınav günüdür)

 

►Bu ürün DİJİTAL İÇERİKTİR! Kargo gönderimi yoktur.

►Sisteme dönem içerisinde eklenen yeni videolar, paket satın alan üyelere ücretsiz olarak tanımlanacaktır.

►Bu pakette yer alan YKS hafıza teknikleri videolarını günde 4 saat çalışarak 10 günde bitirebilirsiniz.

 

Bu paket dijital içeriktedir. Herhangi bir kargo gönderimi söz konusu değildir. Hafıza teknikleri paketlerini  "www.mehmetegit.com" web adresine üyelik yaptıktan sonra aynı web site üzerinden mail ve şifre girişiyle kullanabilirsiniz

2023 Doğa ve İnsan
Sıra

Adı

Süre
1

İlk Çağ Coğrafyacıları

00:04:19
2

Orta Çağ Coğrafyacıları

00:02:36
3

Yeni Ve Yakın Çağ Coğrafyacıları

00:05:29
4

Fiziki Coğrafyanın Dalları

00:04:00
5

Tabiattaki 4 Temel Ortam

00:02:44
2023 Harita Bilgisi
Sıra

Adı

Süre
1

Haritadaki Hata Payını Arttıran Hususlar

00:02:00
2

Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar

00:04:03
3

Ölçeklerine Göre Haritalar

00:03:07
4

Projeksion Yöntemleri

00:03:35
2023 İklim Bilgisi
Sıra

Adı

Süre
1

Sıcak Yerel Rüzgarlar Soğuk Yerel Rüzgarlar

00:06:43
2

Atmosferin Katmanları

00:04:30
3

Atmosferde Oranı Değişen Ve Değişmeyen Gazlar

00:01:59
4

Atmosferin Katmanları 2

00:06:14
5

Bakının Etkisi

00:02:33
6

Çöl İklimi

00:03:49
7

Çöller

00:04:37
8

Muson İklimi

00:02:59
9

Orografik Yağışlar

00:03:00
10

Savan İklimi

00:02:03
11

Sıfır Derecenin Altındaki Ve Üstündeki Olaylar

00:03:09
12

Sürekli Rüzgarlar

00:03:37
13

Türkiyeyi Etkileyen Basınç Merkezleri

00:03:28
14

Türkiyede Az Yağış Alan Yerler

00:02:52
15

Maki Türleri

00:02:53
16

Geniş Yapraklı Ağaçlar

00:01:42
17

Step Türleri

00:04:02
18

Konveksiyonel Yağış Alan Yerler

00:01:33
2023 Yeryüzünde ve Türkiyede İç Kuvvetler
Sıra

Adı

Süre
1

Başkalaşım Kayaçları

00:02:06
2

Fiziksel Tortul Kayaçlar

00:03:01
3

Organik Tortul Kayaçlar Kimyasal Tortul Kayaçlar

00:05:10
4

İç Püskürük Kayaçlar Dış Püskürük Kayaçlar

00:03:43
5

Dünya Dağlar Haritası

00:04:19
6

Dünya Deprem Volkanizma Ve Jeotermal Alanları

00:03:06
7

İç Kuvvetler

00:03:05
8

Birinci Jeolojik Zaman

00:01:51
9

İkinci Jeolojik Zaman

00:01:05
10

Üçüncü Jeolojik Zaman

00:03:11
11

Dördüncü Jeolojik Zaman

00:02:35
12

Masif Araziler

00:03:59
13

Türkiyede Kırık Dağlar

00:02:40
14

Marmara Bölgesi Dağları

00:02:23
15

İç Anadolu Volkanik Dağları

00:00:59
16

Türkiyede Deprem Riskinin Az Olduğu Alanlar

00:01:49
17

Anadoluyu Sıkıştıran Levhalar

00:01:04
2023 Yeryüzünde ve Türkiyede Dış Kuvvetler
Sıra

Adı

Süre
1

Karstik Aşınım Şekilleri Ve Karstik Biriktirme Şekilleri

00:04:27
2

Buzul Birikim Şekilleri

00:03:26
3

Akarsu Aşınım Şekilleri Akarsu Birikim Şekilleri

00:04:33
4

Dalga Aşınım Şekilleri Ve Dalga Birikim Şekilleri

00:03:08
5

Rüzgar Birikim Şekilleri Rüzgar Aşınım Şekilleri

00:05:12
6

Karstik Ovalar

00:02:33
7

Ege Denizindeki Delta Ovaları

00:02:28
8

Dağ Eteği Ovaları

00:01:24
9

Marmara Bölgesi Platoları

00:00:43
10

İç Anadolu Platoları

00:02:13
11

Akdeniz Bölgesi Platoları

00:01:02
12

Akdeniz Egzersiz

00:00:50
13

Türkiyede Toprak Tipleri

00:04:53
2023 Beşeri Sistemler
Sıra

Adı

Süre
1

Dünyada Nüfusun Yoğun Olduğu Yerler

00:03:22
2

Dünya Üzerinde Nüfusun Seyrek Olduğu Yerler

00:04:05
3

Tarihsel Süreçte Nüfusun Sıçrama Dönemleri

00:01:57
4

Neolitik Çağ Ve Kalkolitik Çağ

00:03:42
5

Paleolitik Çağ Ve Mezolitik Çağ

00:04:20
2023 Ekonomik Faaliyetler
Sıra

Adı

Süre
1

Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırması

00:02:55
2023 Küresel Ulaşım Ağları
Sıra

Adı

Süre
1

Dünya Üzerindeki Önemli Boğaz Ve Kanallar

00:04:06
2023 Bitki Toplulukları ve Su kaynakları
Sıra

Adı

Süre
1

Kıyı Set Gölleri

00:01:43
2

Akdeniz Ormanları

00:02:34
3

Karadeniz Ormanalrı

00:03:24
4

Ot Formasyonu

00:03:32
5

Tektonik Göller

00:03:25
6

Heyelan-set Göller

00:03:09
7

Volkanik Set Göller

00:02:58
8

Alüviyal-set Göller

00:01:56
9

Karstik Göller

00:02:11
10

Kapalı Havza Gölleri

00:02:11
11

Türkiye Akarsularının Özellikleri

00:03:03
12

Karadenize Dökülen Akarsular

00:02:54
13

Akdenize Dökülen Akarsular

00:02:51
14

Basra Körfezine Dökülen Akarsular

00:02:12
15

Hazar Gölüne Dökülen Akarsular

00:02:02
2023 Türkiyede Nüfus ve Tarım (AYT)
Sıra

Adı

Süre
1

Akdeniz Bölgesinin Tarım Ürünleri

00:05:26
2

Ege Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:02:39
3

Karadeniz Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:01:25
4

İç Anadolu Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:02:38
5

Marmara Bölgesinin Üretimde Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:02:19
6

Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:02:26
7

Devlet Kontrolünde Olan Tarım Ürünleri

00:03:04
8

Tarım Ürünleri Konuşuyor

00:07:47
9

Türkiyede Hayvancılık

00:04:48
10

Türkiyede Arıcılık

00:01:41
11

Türkiyede İpekböcekçiliği

00:02:13
12

Türkiyede Nüfusun Seyrek Olduğu Yerler

00:07:48
13

Köy Altı Yerleşmeleri

00:02:06
14

Bölgelere Göre Köyaltı Yerleşmeleri

00:04:44
15

Doğu Ve Güneydoğu Köyaltı Yerleşmeleri

00:01:27
16

Devamlı Köyaltı Yerleşmeleri

00:01:29
2023 Türkiyede Madenler, Sanayi, Ulaşım ve Ticaret (AYT)
Sıra

Adı

Süre
1

Bor Madeni

00:02:03
2

Civa

00:01:28
3

Kurşun Çinko

00:01:17
4

Demir

00:02:06
5

Feldspat Madeni

00:01:56
6

Kükürt

00:00:56
7

Perlit Madeni

00:02:01
8

Volfram (tungsten)

00:01:28
9

Manyezit

00:02:13
10

Zımpara Taşı

00:01:34
11

Bakır

00:02:08
12

Barit Yatakları

00:02:01
13

Petrol

00:02:00
14

Doğalgaz Yatakları

00:03:13
15

Uranyum

00:01:36
16

Fosfat

00:00:58
17

Manganez

00:02:44
18

Asbest

00:02:29
19

Boksit (alüminyum) Madeni

00:02:49
20

Krom Madeni

00:01:51
21

Trona

00:01:21
22

Taş Kömürü

00:01:11
23

Doğalgaz Santralleri

00:02:09
24

Linyitle Çalışan Termik Santraller

00:02:31
25

Petrol Rafinerileri

00:01:50
26

Rüzgar Santralleri

00:01:28
27

Jeotermal Santraller

00:02:08
28

Güneş Enerji Santralleri

00:03:10
29

Tükenebilir Enerji Kaynakları

00:01:22
30

Tükenmez Enerji Kaynakları

00:01:06
31

Petrol Boru Hatları

00:04:31
32

Türkiyede Uçak Sanayi

00:01:41
33

Türkiyede Lokomotif Sanayi

00:02:48
34

Türkiyede Cam Fabrikaları

00:03:00
35

Türkiyedeki Sigara Fabrikaları

00:01:23
36

Doğal Geçitler

00:04:24
37

Hızlı Tren Hattı Güzergahları

00:01:34
38

Türkiyenin İthal Ürünleri

00:06:03
39

Türkiyenin İhraç Ürünleri

00:05:13
40

Kağıt Fabrikaları

00:03:08
2023 Güncel (AYT)
Sıra

Adı

Süre
1

Dünyanın Yedi Harikası

00:02:34
2

Dünyanın İkinci Yedi Harikası

00:03:11
3

Dünyada Küresel Örgütler

00:02:55
4

Dünya Üzerinde Bölgesel Örgütler

00:00:59
5

Dünya Üzerinde Ekonomik Örgütler

00:01:48
2023 Tarih Bilimine Giriş
Sıra

Adı

Süre
1

Tarih Biliminin Öğeleri

00:09:24
2

Tarih Biliminin Yöntemi

00:04:45
3

Tarihe Yardımcı Bilimler

00:08:55
2023 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
Sıra

Adı

Süre
1

Türk Adının Anlamı

00:04:21
2

Orta Asyadaki Kültür Merkezleri

00:06:44
3

İskitler Sakalar

00:06:53
4

Asya Hunları

00:05:50
5

Avrupa Hunları

00:04:53
6

Birinci Köktürkler

00:06:04
7

İkinci Köktürkler

00:06:00
8

Uygurlar

00:05:23
9

Hazarlar

00:02:31
10

Avarlar-kırgızlar-hazarlar-türgişler

00:08:02
11

Oğuzlar-peçenekler-macarlar-bulgarlar

00:03:46
12

Asyada Kurulan Türk Devletleri

00:02:36
13

Avrupada Hüküm Süren İlk Türk Devlet Ve Toplulukları

00:06:17
14

İlk Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet 1

00:14:29
15

İlk Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet 2

00:17:03
16

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Hükümdarlık Sembolleri

00:05:55
17

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kurultay

00:06:20
18

Destanlar

00:05:26
19

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Budun Ve Otacı

00:02:41
20

Soru Çözümleri 1

00:22:57
2023 İlk Türk İslam Devletleri
Sıra

Adı

Süre
1

Karluklar

00:02:21
2

Karahanlılar

00:07:20
3

Gazneliler

00:05:04
4

Büyük Selçuklu Devleti

00:08:55
5

Mısırda Kurulan İlk Türk İslam Devletleri

00:12:28
6

Akkoyunlular- Timur İmparatorluğu

00:05:46
7

Babürler

00:02:42
8

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri

00:13:25
9

Anadolu Selçuklu Devleti

00:08:04
10

Kösedağ Savaşından Sonra Anadoluda Kurulan Türk Devletleri

00:16:03
11

İlk Türk İslam Devletlerinde Divan

00:06:25
12

Türk İslam Devletlerinde Saray Ve Devlet Görevlileri

00:09:26
13

Önemli Kentler (ötüken-buhara-kaşgar-semerkant)

00:04:01
14

İlk Türk İslam Devletleri Türk-islam Bilim İnsanları

00:16:05
15

Avrupayı Etkileyen Türk Ve Müslüman Kökenli Bilim Adamları

00:02:30
16

Soru Çözümleri 2

00:31:10
2023 Osmanlı Kuruluş ve Yükselme Dönemi
Sıra

Adı

Süre
1

Osman Bey Dönemi

00:03:34
2

Orhan Bey

00:08:42
3

I. Murat

00:07:14
4

Yıldırım Beyazıt

00:06:08
5

Çelebi Mehmet

00:03:19
6

II. Murat Dönemi

00:06:32
7

Fatih Sultan Mehmet

00:10:08
8

II. Beyazıt

00:03:13
9

Yavuz Sultan Selim

00:09:55
10

Kanuni Sultan Süleyman

00:10:05
11

Sokullu Mehmet Paşa

00:05:16
2023 Osmanlı Duraklama, Gerileme ve Dağılma Dönemi
Sıra

Adı

Süre
1

Osmanlıda Duraklamanın Nedenleri

00:12:25
2

Antlaşmalar

00:22:56
3

Vakay-ı Vakvakiye

00:02:12
4

17. YY Islahatları

00:04:24
5

17. YY Islahatçıları

00:04:42
6

Genç Osman (II. Osman) Süper Osman

00:04:24
7

18. YY Islahatlarının Genel Özellikleri

00:02:16
8

III. Ahmet

00:10:18
9

I. Mahmut Dönemi

00:03:38
10

III. Mustafa

00:03:02
11

III. Selim

00:07:41
12

II. Mahmut

00:14:02
13

Abdülmecit Dönemi

00:10:41
14

Sultan Abdülaziz

00:10:20
15

II. Abdulhamit Dönemi

00:10:29
2023 Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet
Sıra

Adı

Süre
1

Divan-ı Hümayun Üyeleri

00:10:37
2

Osmanlıda Veraset Sistemi

00:04:51
3

Osmanlıda Devlet Yönetimi

00:04:11
4

Osmanlıda Miri Toprak

00:07:17
5

Osmanlıda Vergiler 1

00:05:34
6

Osmanlıda Vergiler 2

00:05:31
7

Osmanlıda Vergiler 3

00:03:45
8

Osmanlıda Ordu ( Kapıkulu Piyadeleri, Kapıkulu Süvarileri, Eyalet Askerleri)

00:12:32
9

Osmanlıda Padişah Alametleri

00:05:58
10

Osmanlıda Padişah Ünvanları

00:02:46
11

Osmanlıda Padişahın Yetkileri

00:05:27
12

Seyfiye- Kalemiye- İlmiye

00:12:48
13

Osmanlıda Eyalet Sistemi

00:04:05
14

Osmanlıda Eğitim

00:15:26
15

Minyatür

00:05:01
16

Çelebiler

00:04:54
17

İstanbulun Yöneticileri

00:02:25
18

Osmanlıda Saraylar

00:10:10
19

Osmanlıda Bankalar

00:07:02
20

Osmanlıda Kurumlar( Darül Aceze, Darül Elhan, Darül Bedayi, Darül Eytam, Darüş Şafaka)

00:05:11
21

Mimarlar

00:08:07
22

İlk Kadınlar

00:04:16
23

Osman Hamdi Bey

00:02:28
24

Osmanlı Kültür Medeniyeti ( Önemli Bilim İnsanları)

00:08:36
25

Osmanlıda Taşra Yönetimi

00:04:44
26

Soru Çözümleri 3

00:20:38
27

Soru Çözümleri 4

00:20:11
28

Türklerin Kullandıkları Takvimler

00:03:52
29

Askeri Okul

00:03:40
2023 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı (AYT)
Sıra

Adı

Süre
1

Osmanlıcılık

00:03:21
2

İslamcılık

00:03:57
3

Türkçülük ( Turancılık )

00:03:03
4

Adem-i Merkeziyetçilik Batıcılık

00:03:22
5

İttihat Ve Terakki Partisi

00:03:56
6

31 Mart Olayı

00:03:30
7

Trablusgarp Savaşı

00:07:57
8

Uşi Antlaşması

00:04:42
9

Birinci Balkan Savaşı

00:07:01
10

İkinci Balkan Savaşı

00:03:11
11

Birinci Dünya Savaşı

00:08:05
12

Birinci Dünya Savaşında Osmanlının Savaştığı Cepheler

00:05:59
13

Kafkas Cephesi

00:03:53
14

Çanakkale Savaşı

00:07:58
15

Mustafa Kemalin Çanakkalede Savaştığı Muharebeler

00:03:58
16

Irak, Musul, Suriye Ve Filistin Cepheleri

00:04:08
17

Birinci Dünya Savaşında Gizli Antlaşmalar

00:10:14
18

Londra Antlaşması

00:06:46
19

Wilson Prensipleri

00:04:14
20

Mondros Ateşkes Antlaşması

00:07:53
21

Paris Barış Konferansı

00:03:57
22

Birinci Dünya Savaşını Bitiren Antlaşmalar

00:05:19
23

Birinci Dünya Savaşının Sonuçları

00:07:06
24

31 Mart İsyanı

00:10:04
25

İkinci Meşrutiyet

00:11:38
26

İttihat Ve Terakki

00:03:59
2023 Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi (AYT)
Sıra

Adı

Süre
1

Zararlı Cemiyetler

00:07:08
2

Yararlı Cemiyetler

00:07:23
3

Cemiyetler

00:03:46
4

Raporlar

00:06:51
5

Havza Genelgesi

00:06:02
6

Amasya Genelgesi

00:08:22
7

Erzurum Kongresi

00:11:04
8

Sivas Kongresi

00:08:23
9

Amasya Görüşmeleri

00:04:38
10

Temsil Heyetinin Ankaraya Gelmesi

00:03:12
11

Son Mebusan Meclisi

00:04:31
12

Misakı Millide Geçen Konular

00:07:02
13

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Süreci Kronolojik Sıralaması

00:06:56
14

Birinci Tbmmnin Özellikleri

00:05:10
15

İlk Hükumetin İcra Vekilleri

00:06:42
16

Tbmmnin Çıkarmış Olduğu Kanunlar

00:05:20
17

Birinci Tbmmde Yer Alan Gruplar

00:05:41
18

İstanbul Hükümetinin Doğrudan Çıkardığı Ayaklanmalar Ve Kuvayı Milliyeci Olup Da Sonradan Ayaklananlar

00:03:38
19

İstanbul Hükümetinin Ve İtilaf Devletlerinin Tbmmye Karşı Çıkardığı Ayaklanmalar

00:06:35
20

Birinci Tbmmnin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler

00:04:10
21

Sevr Barış Antlaşması

00:03:37
22

Milli Mücadeleyi Destekleyen Gazeteler

00:05:15
23

Kurtuluş Savaşına Karşı Çıkan Gazeteler

00:03:44
2023 Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi (AYT)
Sıra

Adı

Süre
1

Gediz Muharebesi Ve Düzenli Orduya Geçiş

00:03:56
2

Doğu Cephesi

00:09:07
3

Güney Cephesi

00:05:55
4

Birinci İnönü Savaşı

00:06:51
5

Londra Konferansı

00:03:25
6

İstiklal Marşı

00:06:23
7

Moskova Antlaşması

00:07:31
8

İkinci İnönü Zaferi

00:03:49
9

Kütahya Eskişehir Savaşları

00:08:06
10

Sakarya Meydan Muharebesi

00:10:01
11

Tbmmyi Tanıyan İlk Devletler

00:03:17
12

Büyük Taarruz

00:07:02
13

Mudanya Ateşkes Antlaşması

00:03:31
14

Saltanatın Kaldırılması

00:03:47
15

Osmanlı Devletinin, Fiilen, Hukuken, Resmen Sona Ermesi

00:03:01
16

Lozan Barış Antlaşması

00:10:06
2023 İnkılaplar İlkeler (AYT)
Sıra

Adı

Süre
1

İkinci Tbmmnin Açılması

00:03:11
2

Cumhuriyetin İlanı

00:03:55
3

Halifeliğin Kaldırılması

00:03:16
4

Halifeliğin Kaldırıldığı Gün Yapılan Diğer İnkılaplar

00:04:36
5

Çok Partili Hayat

00:06:28
6

Şeyh Sait İsyanı

00:06:24
7

İstiklal Mahkemelerinin Kurulduğu Olaylar

00:03:38
8

Eğitim Alanındaki İnkılaplar

00:03:53
9

Medeni Kanun

00:06:39
10

Türk Kadınına Siyasi Hakların Verilmesi

00:01:59
11

Toplumsal Alandaki İnkılaplar

00:03:08
12

Olaylar

00:07:24
13

1921, 1924, 1961, 1982 Anayasaları Ve Özellikleri

00:08:34
14

Cumhuriyetçilik

00:02:36
15

Milliyetçilik

00:04:36
16

Halkçılık

00:02:22
17

Laiklik

00:04:43
18

İnkılapçılık

00:03:20
19

Devletçilik

00:03:43
20

Mustafa Kemalin Okuduğu Okullar

00:04:38
21

Atatürkün Etkilendiği Fikir Adamları

00:05:44
22

Atatürkü Etkileyen 4 Şehir

00:03:59
23

Nutuk

00:03:41
24

Atatürkün Manevi Evlatları

00:04:54
25

Atatürkün Vefatı

00:02:55
2023 İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası (AYT)
Sıra

Adı

Süre
1

Meiji Restorasyonu

00:02:19
2

Gazavat Direniş Hareketi

00:04:21
3

1917 Bolşevik İhtilali

00:07:56
4

Balfour Bildirgesi

00:01:54
5

Basmacı Hareketi

00:04:42
6

1929 Ekonomik Bunalımı

00:06:12
7

İki Dünya Savaşı Arasında Yaşananlar

00:10:03
8

İkinci Dünya Savaşında Almanya

00:05:33
9

İkinci Dünya Savaşında İtalya

00:04:06
10

İkinci Dünya Savaşında Japonya

00:03:09
11

İkinci Dünya Savaşına Katılan Ülkeler

00:04:39
12

Maginot Hattı

00:03:17
13

İkinci Dünya Savaşında Cepheler

00:08:00
14

İkinci Dünya Savaşı Cepheleri

00:08:08
15

Normandiya Ve Pearl Harbor

00:02:38
16

İkinci Dünya Savaşı Sırasındaki Konferanslar

00:12:50
17

İkinci Dünya Savaşının Sonuçları

00:05:55
18

Gandi Ve Cinnah

00:01:59
19

İkinci Dünya Savaşında Türkiye

00:05:21
20

İkinci Dünya Savaşında Türkiyede Yönetim

00:04:12
21

Köy Enstitüleri

00:04:12
22

Dörtlü Takrir

00:02:46
23

Soğuk Savaş Dönemi Blokları

00:06:02
24

Berlin Duvarı, Yugoslavya, Truman, Marshall Planı

00:06:19
25

Marshall Planı

00:03:39
26

Anzus, Varşova, Bab

00:05:07
27

Asean, Seato

00:02:54
28

Kore Savaşı

00:04:53
29

Kore Savaşında Türkiye

00:03:19
30

Balkan Paktı

00:02:16
31

Bağdat Paktı

00:03:54
32

Metin Erksan Susuz Yaz

00:04:36
33

Bağlantısızlar Bloğu

00:03:42
34

1960 Darbesi

00:03:57
35

Yumuşama Dönemi Mimarları

00:03:09
36

1972 Salt 1 Anlaşması

00:03:49
37

Camp David Anlaşması

00:05:13
38

Yumuşama Dönemi Dünya

00:06:05
39

Kıbrıs Barış Harekatı

00:07:20
40

Yumuşama Döneminde Türkiye Abd İlişkilerinin Bozulmasına Yol Açan Olaylar

00:03:54
41

Asala

00:02:08
42

Yumuşama Dönemi Türkiye

00:05:45
43

Yumuşama Dönemi Türkiyede Edebiyat

00:05:10
44

Sscbnin Dağılmasıyla Ortaya Çıkan Devletler

00:06:09
Örnek Videolar
Öğrenci Yorumları