Video Ders 2023

2023 YKS HAFIZA TEKNİKLERİYLE COĞRAFYA PAKETİ

Ürün Açıklaması

2023 YKS HAFIZA TEKNİKLERİYLE COĞRAFYA PAKETİ 

ÜRÜN İÇERİĞİ

  • YKS Coğrafya dersi hafıza teknikleriyle ve Mehmet Eğit anlatımıyla videolar 
  • Derslerin “Fotoğrafik Hafıza Teknikleri”ne göre anlatımı
  • 150 Kısa Ders Videosu (Videolar 2 İle 8 Dakika Arasındadır)
  • 400 Dakika Konu Anlatımı
  • Sınırsız sayıda tekrar etme ve izleme imkânı
  • Eğlenceli anlatım ve kalıcı öğrenme
  • Son Kullanım süresi: 31 Temmuz 2023 (ÖSYM sınav takviminde oluşabilecek değişikliğe göre bu tarihler güncellenecek olup son kullanım tarihiniz 2023 YKS sınav günüdür)

 

►Bu ürün DİJİTAL İÇERİKTİR! Kargo gönderimi yoktur.

►Sisteme dönem içerisinde eklenen yeni videolar, paket satın alan üyelere ücretsiz olarak tanımlanacaktır.

►Bu pakette yer alan YKS hafıza teknikleri videolarını günde 2 saat çalışarak 5 günde bitirebilirsiniz.

 

Bu paket dijital içeriktedir. Herhangi bir kargo gönderimi söz konusu değildir. Hafıza teknikleri paketlerini  "www.mehmetegit.com" web adresine üyelik yaptıktan sonra aynı web site üzerinden mail ve şifre girişiyle kullanabilirsiniz.

2023 Doğa ve İnsan
Sıra

Adı

Süre
1

İlk Çağ Coğrafyacıları

00:04:19
2

Orta Çağ Coğrafyacıları

00:02:36
3

Yeni Ve Yakın Çağ Coğrafyacıları

00:05:29
4

Fiziki Coğrafyanın Dalları

00:04:00
5

Tabiattaki 4 Temel Ortam

00:02:44
2023 Harita Bilgisi
Sıra

Adı

Süre
1

Haritadaki Hata Payını Arttıran Hususlar

00:02:00
2

Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar

00:04:03
3

Ölçeklerine Göre Haritalar

00:03:07
4

Projeksion Yöntemleri

00:03:35
2023 İklim Bilgisi
Sıra

Adı

Süre
1

Sıcak Yerel Rüzgarlar Soğuk Yerel Rüzgarlar

00:06:43
2

Atmosferin Katmanları

00:04:30
3

Atmosferde Oranı Değişen Ve Değişmeyen Gazlar

00:01:59
4

Atmosferin Katmanları 2

00:06:14
5

Bakının Etkisi

00:02:33
6

Çöl İklimi

00:03:49
7

Çöller

00:04:37
8

Muson İklimi

00:02:59
9

Orografik Yağışlar

00:03:00
10

Savan İklimi

00:02:03
11

Sıfır Derecenin Altındaki Ve Üstündeki Olaylar

00:03:09
12

Sürekli Rüzgarlar

00:03:37
13

Türkiyeyi Etkileyen Basınç Merkezleri

00:03:28
14

Türkiyede Az Yağış Alan Yerler

00:02:52
15

Maki Türleri

00:02:53
16

Geniş Yapraklı Ağaçlar

00:01:42
17

Step Türleri

00:04:02
18

Konveksiyonel Yağış Alan Yerler

00:01:33
2023 Yeryüzünde ve Türkiyede İç Kuvvetler
Sıra

Adı

Süre
1

Başkalaşım Kayaçları

00:02:06
2

Fiziksel Tortul Kayaçlar

00:03:01
3

Organik Tortul Kayaçlar Kimyasal Tortul Kayaçlar

00:05:10
4

İç Püskürük Kayaçlar Dış Püskürük Kayaçlar

00:03:43
5

Dünya Dağlar Haritası

00:04:19
6

Dünya Deprem Volkanizma Ve Jeotermal Alanları

00:03:06
7

İç Kuvvetler

00:03:05
8

Birinci Jeolojik Zaman

00:01:51
9

İkinci Jeolojik Zaman

00:01:05
10

Üçüncü Jeolojik Zaman

00:03:11
11

Dördüncü Jeolojik Zaman

00:02:35
12

Masif Araziler

00:03:59
13

Türkiyede Kırık Dağlar

00:02:40
14

Marmara Bölgesi Dağları

00:02:23
15

İç Anadolu Volkanik Dağları

00:00:59
16

Türkiyede Deprem Riskinin Az Olduğu Alanlar

00:01:49
17

Anadoluyu Sıkıştıran Levhalar

00:01:04
2023 Yeryüzünde ve Türkiyede Dış Kuvvetler
Sıra

Adı

Süre
1

Karstik Aşınım Şekilleri Ve Karstik Biriktirme Şekilleri

00:04:27
2

Buzul Birikim Şekilleri

00:03:26
3

Akarsu Aşınım Şekilleri Akarsu Birikim Şekilleri

00:04:33
4

Dalga Aşınım Şekilleri Ve Dalga Birikim Şekilleri

00:03:08
5

Rüzgar Birikim Şekilleri Rüzgar Aşınım Şekilleri

00:05:12
6

Karstik Ovalar

00:02:33
7

Ege Denizindeki Delta Ovaları

00:02:28
8

Dağ Eteği Ovaları

00:01:24
9

Marmara Bölgesi Platoları

00:00:43
10

İç Anadolu Platoları

00:02:13
11

Akdeniz Bölgesi Platoları

00:01:02
12

Akdeniz Egzersiz

00:00:50
13

Türkiyede Toprak Tipleri

00:04:53
2023 Beşeri Sistemler
Sıra

Adı

Süre
1

Dünyada Nüfusun Yoğun Olduğu Yerler

00:03:22
2

Dünya Üzerinde Nüfusun Seyrek Olduğu Yerler

00:04:05
3

Tarihsel Süreçte Nüfusun Sıçrama Dönemleri

00:01:57
4

Neolitik Çağ Ve Kalkolitik Çağ

00:03:42
5

Paleolitik Çağ Ve Mezolitik Çağ

00:04:20
2023 Ekonomik Faaliyetler
Sıra

Adı

Süre
1

Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırması

00:02:55
2023 Küresel Ulaşım Ağları
Sıra

Adı

Süre
1

Dünya Üzerindeki Önemli Boğaz Ve Kanallar

00:04:06
2023 Bitki Toplulukları ve Su kaynakları
Sıra

Adı

Süre
1

Kıyı Set Gölleri

00:01:43
2

Akdeniz Ormanları

00:02:34
3

Karadeniz Ormanalrı

00:03:24
4

Ot Formasyonu

00:03:32
5

Tektonik Göller

00:03:25
6

Heyelan-set Göller

00:03:09
7

Volkanik Set Göller

00:02:58
8

Alüviyal-set Göller

00:01:56
9

Karstik Göller

00:02:11
10

Kapalı Havza Gölleri

00:02:11
11

Türkiye Akarsularının Özellikleri

00:03:03
12

Karadenize Dökülen Akarsular

00:02:54
13

Akdenize Dökülen Akarsular

00:02:51
14

Basra Körfezine Dökülen Akarsular

00:02:12
15

Hazar Gölüne Dökülen Akarsular

00:02:02
2023 Türkiyede Nüfus ve Tarım (AYT)
Sıra

Adı

Süre
1

Akdeniz Bölgesinin Tarım Ürünleri

00:05:26
2

Ege Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:02:39
3

Karadeniz Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:01:25
4

İç Anadolu Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:02:38
5

Marmara Bölgesinin Üretimde Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:02:19
6

Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Birinci Olduğu Tarım Ürünleri

00:02:26
7

Devlet Kontrolünde Olan Tarım Ürünleri

00:03:04
8

Tarım Ürünleri Konuşuyor

00:07:47
9

Türkiyede Hayvancılık

00:04:48
10

Türkiyede Arıcılık

00:01:41
11

Türkiyede İpekböcekçiliği

00:02:13
12

Türkiyede Nüfusun Seyrek Olduğu Yerler

00:07:48
13

Köy Altı Yerleşmeleri

00:02:06
14

Bölgelere Göre Köyaltı Yerleşmeleri

00:04:44
15

Doğu Ve Güneydoğu Köyaltı Yerleşmeleri

00:01:27
16

Devamlı Köyaltı Yerleşmeleri

00:01:29
2023 Türkiyede Madenler, Sanayi, Ulaşım ve Ticaret (AYT)
Sıra

Adı

Süre
1

Bor Madeni

00:02:03
2

Civa

00:01:28
3

Kurşun Çinko

00:01:17
4

Demir

00:02:06
5

Feldspat Madeni

00:01:56
6

Kükürt

00:00:56
7

Perlit Madeni

00:02:01
8

Volfram (tungsten)

00:01:28
9

Manyezit

00:02:13
10

Zımpara Taşı

00:01:34
11

Bakır

00:02:08
12

Barit Yatakları

00:02:01
13

Petrol

00:02:00
14

Doğalgaz Yatakları

00:03:13
15

Uranyum

00:01:36
16

Fosfat

00:00:58
17

Manganez

00:02:44
18

Asbest

00:02:29
19

Boksit (alüminyum) Madeni

00:02:49
20

Krom Madeni

00:01:51
21

Trona

00:01:21
22

Taş Kömürü

00:01:11
23

Doğalgaz Santralleri

00:02:09
24

Linyitle Çalışan Termik Santraller

00:02:31
25

Petrol Rafinerileri

00:01:50
26

Rüzgar Santralleri

00:01:28
27

Jeotermal Santraller

00:02:08
28

Güneş Enerji Santralleri

00:03:10
29

Tükenebilir Enerji Kaynakları

00:01:22
30

Tükenmez Enerji Kaynakları

00:01:06
31

Petrol Boru Hatları

00:04:31
32

Türkiyede Uçak Sanayi

00:01:41
33

Türkiyede Lokomotif Sanayi

00:02:48
34

Türkiyede Cam Fabrikaları

00:03:00
35

Türkiyedeki Sigara Fabrikaları

00:01:23
36

Doğal Geçitler

00:04:24
37

Hızlı Tren Hattı Güzergahları

00:01:34
38

Türkiyenin İthal Ürünleri

00:06:03
39

Türkiyenin İhraç Ürünleri

00:05:13
40

Kağıt Fabrikaları

00:03:08
2023 Güncel (AYT)
Sıra

Adı

Süre
1

Dünyanın Yedi Harikası

00:02:34
2

Dünyanın İkinci Yedi Harikası

00:03:11
3

Dünyada Küresel Örgütler

00:02:55
4

Dünya Üzerinde Bölgesel Örgütler

00:00:59
5

Dünya Üzerinde Ekonomik Örgütler

00:01:48
Örnek Videolar
Öğrenci Yorumları