Video Ders 2022

2022 YKS TARİH

Ürün Açıklaması
2022 1. Ünite Tarih Bilimine Giriş
Sıra

Adı

Süre
1

Tarih Biliminin Öğeleri

00:09:24
2

Tarih Biliminin Yöntemi

00:04:45
3

Tarihe Yardımcı Bilimler

00:08:55
2022 2. Ünite Tarih Öncesi Dönemler
Sıra

Adı

Süre
1

Tarih Öncesi Devirler

00:04:25
2

Paleolitik Dönem

00:03:44
3

Mezolitik Dönem

00:03:07
4

Neolitik Dönem

00:04:07
5

Maden Devri

00:03:50
6

Tarih Öncesi Devirde Tarım Ve Yerleşik Hayatın Kanıtları

00:05:53
7

Tarihte İlk Köy, Tapınak Ve Şehir Yerleşmesi

00:03:15
2022 3. Ünite İlk Çağ Uygarlıkları
Sıra

Adı

Süre
1

Mezopotamya Uygarlığı

00:10:14
2

Hititler

00:07:06
3

İyonyalılar

00:03:45
4

Frigyalılar

00:06:04
5

Lidyalılar

00:04:45
6

Urartular

00:03:52
7

Mısır Medeniyeti

00:05:04
8

Doğu Akdeniz Medeniyetleri

00:04:35
9

Ege Medeniyetleri

00:04:18
10

Yunan Medeniyeti

00:05:53
11

Hellen Uygarlığı

00:04:01
12

İran Uygarlığı

00:05:31
13

Çin Uygarlığı

00:01:21
14

Hint Uygarlığı

00:05:10
15

Roma Uygarlığı

00:13:20
2022 4. Ünite
Sıra

Adı

Süre
1

Emeviler

00:09:12
2

Abbasiler

00:07:08
3

Endülüs Emevileri

00:04:40
4

Beni Ahmer Devleti

00:04:01
5

Mevali Ve Suubiye Politikaları

00:03:55
Örnek Videolar
Öğrenci Yorumları